Podpora vědy a výzkumu

Seznamte se základními informacemi, které vám pomohou v orientaci v požadavcích na publikování vědeckých textů, hodnocení výstupů a vykazování výsledků vědecko-výzkumné práce, informace o citovanosti atd.

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou hodnoceny podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Komplexní informace naleznete na internetových stránkách vyzkum.cz.

Další informace jsou uvedeny na webu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (Hodnocení výzkumu a vývoje) a MŠMT (Podpora výzkumu a vývoje). Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou hodnoceny podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+).

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI)

Definice výsledků Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+)

Registr uměleckých výstupů (RUV)metodika hodnocení RUV

Publikační činnost Ostravské univerzity je evidována v informačním systému PUBL.

Další zajímavé informace na téma věda a výzkum jsou k dispozici na portále Věda a výzkum a na Idea CERGE.


Bibliometrie E-zdroje pro podporu VaV
Web of Science, Scopus, ERIH Plus
Analytické nástroje pro hodnocení VaV Autorské identifikátory
Elektronické publikování
DOI
Kde (ne)publikovat
Predátorské časopisy
Evidence ISBN, ISMN, ISSN Nástroje na podporu prevence plagiátorství
Open Access
Open Access publikování
Rešeršní služby
Citační nástroje Writefull
FAQ

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2023