Evidence ISBN, ISMN, ISSN

Univerzitní knihovna zajišťuje pro Ostravskou univerzitu centrální evidenci ISBN, ISMN, ISSN. Bližší informace naleznete v pokynech.

Dokumenty:

Kontakt:


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 07. 2022