Writefull: nástroj pro jazykovou korekturu anglických textů

logo Writefull Služba Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určena všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nejen navrhuje, jak text vylepšit, ale konkrétně ukazuje, jak jsou slova a fráze používány, jak často se slovo nebo fráze vyskytují, a pomáhá porovnat výskyt dvou slov nebo zjistit, která slova nebo synonyma se obvykle vyskytují v určitém kontextu.

V rámci rozšířené licence můžete kromě základní verze, která pomůže s korekturou textů během psaní (jedná se o doplněk Writefull for Word), vyzkoušet i další online nástroje pro již napsané texty (Writefull Revise Writefull Cite, Automated Abstract Generator a Writefull Paraphraser).

Užitečné odkazy

Podrobnější informace o službě a instalaci naleznete v průvodci soubor pdf 0,79 MB

Writefull (CZ) soubor pdf 1,04 MB
Writefull (EN) soubor pdf 1,05 MB

Samostatný průvodce Writefull pro Word ke stažení soubor pdf 2,55 MB

Jak na problémy při instalaci doplňku Writefull for Word soubor pdf 0,29 MB

Záznam webináře


1. Writefull Revise

Je webová aplikace, která slouží k jazykové kontrole již napsaných textů. Je ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním (např. vydavateli, pořadateli konference apod.), případně odevzdáním (studentské závěrečné práce). Aplikace kontroluje gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl.

Přístup do Writefull Revise: revise-osu-cz.writefull.ai

Spuštěno ověřování pomocí IP adres. Při přístupu mimo rozsah IP adres univerzity se zobrazí chybová hláška. Pro přístup mimo OU, využijte vzdáleného přístupu. Přístup přes Shibboleth není možný.

2. Writefull Cite

Je webová aplikace, která dokáže identifikovat ty části odborného textu, které jsou citovány a u kterých by měl být uveden odkaz na zdroj. Podobně jako Writefull Revise je i tento nástroj vhodný pro studenty, kteří odevzdávají závěrečnou práci, nebo pro vědce, kteří odesílají svůj článek k publikování.

Přístup do Writefull Cite: cite-osu-cz.writefull.ai

Spuštěno ověřování pomocí IP adres. Při přístupu mimo rozsah IP adres univerzity se zobrazí chybová hláška. Pro přístup mimo OU, využijte vzdáleného přístupu. Přístup přes Shibboleth není možný.

3. Doplněk Writefull pro Word

Doplněk pro Word během psaní odborného textu v angličtině kontroluje, stejně jako Writefull Revise, jazykovou správnost textů (gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl).

K přihlášení do Writefull for Word po instalaci doplňku je třeba použít institucionální emailovou adresu z domény osu.cz nebo jejích subdomén.

Doplněk ke stažení

4. Writefull for Overleaf

Jedná se o doplněk, který přidává možnost využívat Writefull do editoru LaTeX dokumentů Overleaf.

Více informací a návod k instalaci

5. Full Edit

Full Edit vychází z nových jazykových modelů, které zásadním způsobem zpřesňují překlad. Nové modely Writefull jdou nad rámec jednotlivých slov a revidují rovnou celé věty. Kromě korektury gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, interpunkce a stylu nabízejí nově korekturu na úrovni frází a vět. Writefull tedy navrhuje změny v pořadí slov, použití správných slov, mění strukturu vět a zvyšuje srozumitelnost výsledného textu atd.

Užitečné odkazy k Full Edit:

Jak můžete začít používat Full Edit?

Uživatelům, kteří používají Word 2016 a novější, Word Online nebo Mac, stačí aktualizovat doplněk Writefull for Word na nejnovější verzi.

6. Automatické generování abstraktu a názvu

Nástroj Automated Abstract Generator vyhledá nejrelevantnější části textu a vytvoří z nich stručný odstavec. Spolu s abstraktem je vygenerován i název.

7. Writefull Paraphraser

Writefull Paraphraser je nástroj pro parafrázování, který zpracovává význam slov ve větě a nabízí několik nových vět, které vyjadřují stejný, nebo velmi podobný význam. Nástroj využijeme zejména, když hledáme nové způsoby, jak vyjádřit své myšlenky, kdy chceme předejít nadměrnému užívání otřepaných frází a slovních konstrukcí.Kontakt:

Mgr. Michaela Volná


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 04. 2024