Personální složení

abecední členění

Vedení Univerzitní knihovny
734 281 503
553 46 1201
Hradil Jan, Mgr.
vedoucí oddělení služeb, zástupce ředitelky
činnost: informační vzdělávání
553 46 1211
604 581 676
Kostecká Šárka, Bc.
vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, meziknihovní výpůjční služby
553 46 1212
734 281 499
Bajger Matyáš Franciszek, PhDr.
IT administrátor knihovních systémů
553 46 1213
736 669 665
Hyklová Zdeňka, Ing.
provozní ekonom
553 46 1202
 
Oddělení fondů
Vedení oddělení
Kostecká Šárka, Bc.
vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, meziknihovní výpůjční služby
553 46 1212
734 281 499
Akvizice
Bartošová Zuzana, Mgr.
činnost: akvizice časopisů, výměna literatury, rešeršní služba
553 46 1239
Tkačíková Denisa, Mgr.
činnost: akvizice knih, metodik knihoven pracovišť OU
553 46 1236
Katalogizace
Burgottová Eliška, Mgr.
knihovník specialista
činnost: jmenné a věcné zpracování
553 46 1214
Pelegrinová Zuzana, Mgr.
knihovník specialista
činnost: jmenné a věcné zpracování
553 46 1214
Sklad
Malinowská Margit
činnost: provoz skladu
553 46 1222
553 46 1221
553 46 1220
 
Oddělení služeb
Vedení oddělení
Hradil Jan, Mgr.
vedoucí oddělení služeb, zástupce ředitelky
činnost: informační vzdělávání
553 46 1211
604 581 676
Půjčovna
Ciompová Pavlína
knihovník
činnost: provoz půjčovny
553 46 1204
Kubečková Hana
knihovník
činnost: provoz půjčovny
553 46 1204
Mikolajková Tamara
knihovník
činnost: provoz půjčovny, meziknihovní výpůjční služby
553 46 1225
553 46 1204
Studovna Jacquese Rupnika
Černá Andrea, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1227
553 46 1228
Miffek David, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1228
553 46 1227
Vltavská Viktorie, Bc.
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1238
553 46 1227
553 46 1228
S-zóna
Plešek Jiří, Mgr.
knihovník specialista
činnost: služba ve studovně, propagace, informační vzdělávání
553 46 1230
Studovna Pedagogické fakulty
Faksová Pavla
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1206
Studovna Filozofické fakulty
Budský Richard, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: provoz studovny
553 46 1207
553 46 1233
Hladišová Eva, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1207
553 46 1233
Studovna Lékařské fakulty
Čermáková Ester
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1209
Studovna Fakulty umění
Vltavská Viktorie, Bc.
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1238
553 46 1227
553 46 1228
Studovna Přírodovědecké fakulty
Telatynská Hana
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1210