Personální složení

abecední členění

Vedení Univerzitní knihovny
Vedení knihovny
Dvořáčková Jarmila, Ing.
zástupce ředitele, vedoucí oddělení služeb, provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1211
734 281 503
Kostecká Šárka, Bc.
zástupce ředitele, vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, meziknihovní výpůjční služby
e-mail:
telefon: 553 46 1212
734 281 499
Bajger Matyáš Franciszek, PhDr.
IT administrátor knihovních systémů
e-mail:
telefon: 553 46 1213
736 669 665
Sekretariát
Mikolajková Tamara
sekretářka
činnost: agenda VŠKP, meziknihovní výpůjční služby
e-mail:
telefon: 553 46 1225
Oddělení fondů
Vedení oddělení
Kostecká Šárka, Bc.
zástupce ředitele, vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, meziknihovní výpůjční služby
e-mail:
telefon: 553 46 1212
734 281 499
Akvizice
Nováková Zuzana, Mgr.
činnost: akvizice časopisů, evidence ISBN, výměna literatury, rešeršní služba
e-mail:
telefon: 553 46 1239
Tkačíková Denisa, Mgr.
činnost: akvizice knih, metodik knihoven pracovišť OU
e-mail:
telefon: 553 46 1236
Katalogizace
Daňová Kateřina
činnost: jmenné a věcné zpracování seriálů, monografií
e-mail:
telefon: 553 46 1240
Michalčáková Lenka, Bc.
činnost: jmenné a věcné zpracování monografií
e-mail:
telefon: 553 46 1215
Pelegrinová Zuzana, Mgr.
činnost: jmenné a věcné zpracování monografií
e-mail:
telefon: 553 46 1214
Žilová Radmila, Mgr.
činnost: jmenné a věcné zpracování monografií
e-mail:
telefon: 553 46 1214
Sklad
Malinowská Margit
činnost: provoz skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1222
Oddělení služeb
Vedení oddělení
Dvořáčková Jarmila, Ing.
zástupce ředitele, vedoucí oddělení služeb, provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1211
734 281 503
Půjčovna
Benbenková Kristýna, Bc.
knihovník
činnost: provoz půjčovny
e-mail:
telefon: 553 46 1204
Ciompová Pavlína
knihovník
činnost: provoz půjčovny
e-mail:
telefon: 553 46 1204
Kubečková Hana
činnost: půjčovny
e-mail:
telefon: 553 46 1204
Studovna časopisů
Hladišová Eva, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1227
Hradil Jan, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně, informační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1227
S-zóna
Plešek Jiří, Mgr.
knihovník specialista
činnost: služba ve studovně, propagace, informační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1230
Studovna Pedagogické fakulty
Faksová Pavla
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1206
Studovna Filozofické fakulty
Burgottová Eliška, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: provoz studovny
e-mail:
telefon: 553 46 1207
Jurczyková Anna, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: provoz studovny
e-mail:
telefon: 553 46 1207
Studovna Lékařské fakulty
Čermáková Ester
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1209
Studovna Fakulty umění
Horáková Věra
knihovník
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1238
Studovna Přírodovědecké fakulty
Telatynská Hana
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1210