Personální složení

abecední členění

Vedení Univerzitní knihovny
Vedení knihovny
Kolářová Jasenská Daniela, Mgr.
ředitelka UK (rodičovská dovolená)
e-mail:
telefon:
Dvořáčková Jarmila, Ing.
zástupce ředitele, vedoucí oddělení služeb, provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1211
734 281 503
Kostecká Šárka, Bc.
zástupce ředitele, vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, meziknihovní výpůjční služby
e-mail:
telefon: 553 46 1212
734 281 499
Učeň Antonín, Mgr.
systémový knihovník
e-mail:
telefon: 553 46 1213
720 147 098
Sekretariát
Mikolajková Tamara
činnost: agenda VŠKP, služba ve studovně, meziknihovní výpůjční služby
e-mail:
telefon: 553 46 1238
553 46 1225
Oddělení fondů
Vedení oddělení
Kostecká Šárka, Bc.
zástupce ředitele, vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, meziknihovní výpůjční služby
e-mail:
telefon: 553 46 1212
734 281 499
Akvizice
Nováková Zuzana, Mgr.
činnost: akvizice časopisů, evidence ISBN, výměna literatury, rešeršní služba
e-mail:
telefon: 553 46 1239
Tkačíková Denisa, Mgr.
činnost: akvizice knih, metodik knihoven pracovišť OU
e-mail:
telefon: 553 46 1236
Katalogizace
Daňová Kateřina
činnost: jmenné a věcné zpracování seriálů, monografií
e-mail:
telefon: 553 46 1215
Pelegrinová Zuzana, Mgr.
činnost: jmenné a věcné zpracování monografií
e-mail:
telefon: 553 46 1214
Žilová Radmila, Mgr.
činnost: jmenné a věcné zpracování monografií
e-mail:
telefon: 553 46 1214
Sklad
Ciompová Pavlína
činnost: provoz půjčovny a skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1204
553 46 1221
553 46 1222
Hladišová Eva, Mgr.
činnost: provoz půjčovny a skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1204
553 46 1221
553 46 1222
Jurczyková Anna, Mgr.
činnost: provoz půjčovny a skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1204
553 46 1221
553 46 1222
Kovářová Dagmar
činnost: provoz skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1222
Malinowská Margit
činnost: provoz půjčovny a skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1204
553 46 1221
553 46 1222
Telatynská Hana
činnost: provoz půjčovny a skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1204
553 46 1221
553 46 1222
Oddělení služeb
Vedení oddělení
Dvořáčková Jarmila, Ing.
zástupce ředitele, vedoucí oddělení služeb, provozní ekonom
e-mail:
telefon: 553 46 1211
734 281 503
Půjčovna
Ciompová Pavlína
činnost: provoz půjčovny a skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1204
553 46 1221
553 46 1222
Hladišová Eva, Mgr.
činnost: provoz půjčovny a skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1204
553 46 1221
553 46 1222
Jurczyková Anna, Mgr.
činnost: provoz půjčovny a skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1204
553 46 1221
553 46 1222
Malinowská Margit
činnost: provoz půjčovny a skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1204
553 46 1221
553 46 1222
Telatynská Hana
činnost: provoz půjčovny a skladu
e-mail:
telefon: 553 46 1204
553 46 1221
553 46 1222
Studovna časopisů
Guznarová Hana, Mgr.
činnost: služba ve studovně, informační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1227
Hradil Jan, Mgr.
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1227
S-zóna
Plešek Jiří, Mgr.
činnost: služba ve studovně, propagace, informační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1230
Studovna Pedagogické fakulty
Horáková Věra
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1206
Studovna Přírodovědecké fakulty
Kratochvílová Ludmila
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1210
Studovna Filozofické fakulty
Faksová Pavla
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1207
Žytková Milena
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1207
Studovna Lékařské fakulty
Čermáková Ester
činnost: služba ve studovně
e-mail:
telefon: 553 46 1209
Studovna Fakulty umění
Mikolajková Tamara
činnost: agenda VŠKP, služba ve studovně, meziknihovní výpůjční služby
e-mail:
telefon: 553 46 1238
553 46 1225