Autorské identifikátory

Autorské identifikátory umožňují jednoznačnou identifikaci autora. Řeší problém rozlišení identity u více autorů se stejným jménem. Identifikátory usnadňují vyhledávání a identifikaci publikací a umožňují okamžitý přístup k publikacím daného autora.

ORCID ID (Open Research and Contributor ID)

 • Jedinečný trvalý identifikátor jednotlivých autorů, který doporučují i vydavatelé (např. Springer, Elsevier, Taylor & Francis)
 • Odlišení autorů se stejným jménem
 • Možnost propojení se Scopus Author ID a ResearcherID
 • Umožňuje kontrolu profilu nezávisle na instituci

Registrace ORCID je možná zdarma na adrese https://orcid.org/register. Po zadání povinných údajů je vygenerováno číslo ORCID.

Vzor ID ORCID
Vzor ID ORCID

Užitečné odkazy

Propojení ORCID a ResearcheID / Publons
Import ze Scopus do ORCID
Propojení ORCID a Scopus

Máte více ORCID profilů? Doporučujeme je sjednotit pod jedno ID ORCID
Návod na sjednocení více účtů do jednohoodstranění duplicitních účtů

Scopus Author ID

 • Identifikátor je přidělován automaticky při zpracování záznamů publikací do Scopus
 • ID si nezakládá autor sám
 • Autoři si mohou sami Scopus Author ID spárovat s identifikátorem ORCID
 • Žádat o opravy v rámci Scopus Author ID (nejčastější opravou jsou duplicitní profily nebo chyby ve jménech)

Vzor Scopus Author ID
Vzor Scopus Author ID

Užitečné odkazy

Import ze Scopus do ORCID
Propojení ORCID a Scopus
Oprava chyb ve Scopus (u jmen, dokumentů, instituce)

ResearcherID / Publons

 • Nástroj pro jednoznačnou identifikaci autorů a správu publikací v databázi Web of Science
 • Nyní funguje na nové platformě Publons
 • Identifikátor ResearcherID lze využít pro vyhledávání autora ve Web of Science stejně jako ORCID
 • Je možné propojení ORCID a ResearcherID
 • Vytvoření identifikátoru autorem a registrace na platformě Publons je zdarma

Vzor ResearcherID
Vzor ResearcherID


Užitečné odkazy

Propojení ORCID a ResercheID / Publons
Nápověda k Publons

VEDIDK

Identifikátor VEDIDK je přiřazen domácím autorům v CEP a RIV. Dle identifikátoru je možné vyhledávat výsledky i přidělené projekty napříč organizacemi v ČR.Kontakt:

Bc. Šárka Kostecká


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 04. 2021