Bibliometrie

Bibliometrie využívá možnosti citačních analýz a dalších indikátorů. Pomáhá měřit a hodnotit kvalitu publikační činnosti jednotlivých autorů, kvalitu časopisů.

Citační metriky využívané ve Web of Science

Impact Factor (IF)

Vyjadřuje míru citovanosti článků publikovaných v daném časopise v předcházejících dvou letech. Je využívaný výhradně z dat Web of Science.

Výpočet impact factoru = poměr počtu citací všech článků publikovaných v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků. Přiděluje se 1x ročně.

Pětiletý impact factor

Vyjadřuje průměrný počet citací článků publikovaných v daném časopisu za posledních 5 let.

Immediacy Index

Ukazuje, jak často jsou citovány články vydané v daném roce citované v témže roce.

Kde najdu aktuální hodnotu impact factoru?

Journal Citation Reports (JCR) - u daného časopisu nebo při porovnání časopisů.

Journal Citation Reports (JCR)  - u daného časopisu nebo při porovnání časopisů

Web of Science u daného článku kliknutím na „View Journal impact“.

Web of Science u daného článku kliknutím na „View Journal impact“.

Kde najdu časopisy s IF pro daný obor?

Journal Citation Reports (JCR) - zvolit Browse by category – vybrat kategorii.

Kvartil časopisu

Každý časopis je zařazen do jedné či více oborových kategorií a časopisy v nich jsou následně rozděleny dle svého umístění do jednotlivých kvartilů Q1-Q4 (ty nejprestižnější se nachází v Q1).

Kde zjistím kvartil?

Web of Science u daného článku kliknutím na „View Journal impact“.

Web of Science u daného článku kliknutím na „View Journal impact“.

Journal Citation Reports (JCR) - u daného časopisu v záložce „Rank“.

Journal Citation Reports (JCR)  - u daného časopisu v záložce „Rank“.

Article Influence Score (AIS)

Metrika je určena k odhadu důležitosti časopisu bez ohledu na jeho velikost = počet publikovaných článků. Alternativou může být pětiletý IF.

Vypočítává se vynásobením skóre Eigenfactoru hodnotou 0,01 a vydělením poměrem počtu článků v časopise k celkovému počtu článků ve WoS za dané období.

Article Influence Score je jedním ze dvou základních bibliometrických ukazatelů využívaných v Metodice 2017+.

Dle hodnoty se časopisy dělí do kvalitativních pásem:

  • I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru)
  • I. kvartil (25 % „nejlepších“) — IV. kvartil (25 % „nejhorších“)

Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť.

Kde najdu hodnotu Article Influence Score?

Hodnotu Article Influence Score časopisu lze najít v Journal Citation Reports (JCR) (Key indicators).

Hodnotu Article Influence Score časopisu lze najít v Journal Citation Reports (JCR) (Key indicators).

Eigenfactor Score (ES)

Vyjadřuje celkovou důležitost časopisu v rámci vědního oboru.

Vypočítává se z množství citací článků daného periodika ve vztahu k celkovému počtu článků v JCR za uplynulých 5 let. Eigenfactor Score zohledňuje velikost časopisu.

Více informací o Eigenfactoru na webu Eigenfactor.org.

Kde najdu hodnotu Eigenfactor Score?

Hodnotu Eigenfactor Score časopisu lze najít v Journal Citation Reports (JCR) (Key indicators).

Hodnotu Eigenfactor Score časopisu lze najít v Journal Citation Reports (JCR) (Key indicators).

Citační metriky využívané ve Scopus

CiteScore

Údaj získávaný z databáze Scopus. Údaj je obdobný jako impact factor. Výpočet počet citací v daném roce / počet článků za předchozí 4 roky.

Více informací o CiteScore

Kde zjistíte CiteScore?

CiteScore lze zjistit u konkrétního časopisu v databázi Scopus nebo u konkrétního článku.

CiteScore lze zjistit u konkrétního časopisu v databázi Scopus nebo u konkrétního článku.
CiteScore lze zjistit u konkrétního časopisu v databázi Scopus nebo u konkrétního článku.

SCImago Journal Rank (SJR) a kvartil časopisu

Zpracovává se na základě dat z databáze Scopus a vědecký vliv časopisu za období 3 roky. Na obdobném principu funguje Article Influence Score u WOS.

Více informací o Scimago Journal & Country Rank

Kde zjistíte SCImago Journal Rank (SJR)?

SCImago Journal Rank (SJR) lze zjistit u konkrétního časopisu v databázi Scopus nebo u konkrétního článku.

SCImago Journal Rank (SJR) lze zjistit u konkrétního časopisu v databázi Scopus nebo u konkrétního článku.

Další možnost zjištění na portále Scimago Journal & Country Rank

Kvartil časopisu

Podobně jako ve Web of Science i ve Scopusu jsou časopisy zařazeny do jedné či více oborových kategorií a časopisy v nich jsou následně rozděleny dle svého umístění do jednotlivých kvartilů Q1-Q4 (pořadí dle CiteScore).

Kde zjistíte kvartil časopisu?

Kvartil lze zjistit u konkrétního časopisu na portále Scimago Journal & Country Rank.

Kvartil lze zjistit u konkrétního časopisu na portále Scimago Journal & Country Rank.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Hodnota SNIP měří citační dopad na základě celkového počtu citací v jednotlivých oborech.

Více informací o Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Kde zjistíte Source Normalized Impact per Paper (SNIP)?

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) lze zjistit u konkrétního časopisu v databázi Scopus.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) lze zjistit u konkrétního časopisu v databázi Scopus.

Více informací o citačních metrikách ve Scopus

Hirschův index (h-index)

Umožňuje sledovat citační ohlas jednoho nebo skupiny autorů. Udává, kolik článků daného autora dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací.

Jak zjistit h-index?

Web of Science

Vyhledejte všechny vaše záznamy a poté klikněte vpravo nahoře na „Create Citation Report“, mezi vygenerovanými údaji naleznete i výši h-indexu dále např. počet citací a počet citací bez autocitací.

Vyhledejte všechny vaše záznamy a poté klikněte vpravo nahoře na
Vyhledejte všechny vaše záznamy a poté klikněte vpravo nahoře na

Scopus

Vyhledejte všechny vaše záznamy, označte je a poté klikněte na „View Citation Overview“, v horní části se zobrazí h-index. Dále je možné vyloučit i autocitace.

Vyhledejte všechny vaše záznamy, označte je a poté klikněte na „View Citation Overview
Vyhledejte všechny vaše záznamy, označte je a poté klikněte na „View Citation Overview

Altmetriky (Alternativní metriky)

Sledují citační ohlas publikací webu, sociálních sítích apod. Příklady poskytovatelů PlumX (k dispozici ve ScopusEbsco Discovery Service (EDS)), Altmetrics a ImpactStory.


Poradenská služba knihovny

Nevíte si rady s vyhledáním citací, h-indexu a dalších bibliometrických údajů? Můžete se obrátit na knihovnu. Knihovna vám pomůže tyto údaje zjistit.

V případě zájmu vyplňte formulář.


Kontakt:

Bc. Šárka Kostecká


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 04. 2021