O knihovně

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity je akademická knihovna zajišťující informační podporu studia, výuky, vědy a výzkumu realizovaných na Ostravské univerzitě. Naše služby poskytujeme především studentům a akademickým pracovníkům Ostravské univerzity, ale taktéž odborné veřejnosti. Klademe důraz na rozvoj online služeb a na rozšíření nabídky elektronických informačních zdrojů důležitých pro vědu a výzkum.

Knihovna sídlí v samostatné budově v centru Ostravy na ulici Bráfova. V této budově jsou mimo uživatelské prostory umístěny i kanceláře pracovníků knihovny (akvizice, katalogizace, vedení knihovny). Součástí knihovny je 5 studoven na jednotlivých fakultách.


Čísla, fakta, statistiky
Aktuality
Kalendář akcí v knihovně
Historie knihovny
Fotogalerie
Důležité dokumenty

Knihovní fond

Při budování knihovního fondu zohledňujeme potřeby našich uživatelů – studentů a akademických pracovníků Ostravské univerzity. Kvalitní knihovní fond v tištěné i elektronické podobě je pro nás stěžejním nástrojem pro poskytování našich knihovnických a informačních služeb. V posledních letech se zaměřujeme na rozšíření nabídky e-zdrojů včetně nabídky e-knih.

V roce 2023 získala Ostravská univerzita darem do fondu knihovny vzácnou knihu „Encyclopaedia medicinae theoretico-practicae“ ze sklonku 17. století.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 09. 2023