E-zdroje pro podporu VaV

Web of Science

logo Web of Science Bibliografická a citační databáze využívaná pro hodnocení vědy a výzkumu v ČR. Kromě časopisů, časopiseckých článků zahrnuje také sborníky z konferencí a další typy dokumentů. Podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+) jsou záznamy s příznaky „Article“, „Review“ nebo „Letter“ hodnoceny jako článek v odborném periodiku (Jimp) a příspěvek ve sborníku s příznakem „Proceedings Paper“ hodnocen jako příspěvek ve sborníku (D).

Databáze umožňuje zjišťování bibliometrických údajů, impact factoru, H-indexu, počtu citací (bez autocitací) a další. Autoři publikací mohou využít ResearcherID pro jednoznačnou identifikaci svých publikací. ResearcherID je možné propojit s autorským identifikátorem ORCID.

Podrobnější údaje o bibliometrických indikátorech, které je možné získat ve Web of Science

Web of Science obsahuje tyto citační rejstříky:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
 • Social Sciences Citation Index (SSCI)
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Web of Science: Chemical Indexes

 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)
 • Index Chemicus (IC)

Součástí je Journal Citation Reports (JCR), databáze osahující údaje o časopisech pro vyhodnocování a vzájemné porovnávání vědeckých časopisů. Jedním z nástrojů je tzv. impact factor (IF), který udává míru citací článku daného časopisu za předchozí 2 roky. Výši impact factoru lze vyhledat jen ve Web of Science / Journal Citation Reports (JCR).

Přístup

Mimo univerzitu je potřeba využít vzdáleného přístupu.

Užitečné odkazy

 • Seznam časopisů a sborníků ve Web of Science
  Master Journal List nebo Journal Citation Reports (JCR)
 • Identifikátor UT Wos
  UT WoS (Accession Number) = identifikátor záznamu v databázích Web of Science, naleznete ho u konkrétního záznamu pod "Accession Number" nebo vygenerování při exportu záznamů z WOS.

  UT WoS (Accession Number)
  Např. WOS:000575892800001
 • Oprava údajů ve Web of Science
  Každý autor si může zažádat o opravu dat pomocí jednoduchého formuláře nebo přímo u daného záznamu ve WOS "Suggest a correction"
 • Proces zařazení časopisu, sborníku do Web of Science
  Časopis
  Sborník
 • Informace o WOS a dalších produktech v češtině

Scopus

logo Scopus Bibliografická a citační databáze producenta Elsevier využívaná pro hodnocení vědy a výzkumu v České republice. Kromě časopisů, časopiseckých článků zahrnuje také sborníky z konferencí a další typy dokumentů.

Podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+) jsou záznamy s příznaky „Article“, „Review“ nebo „Letter“ hodnoceny jako článek v odborném periodiku (Jsc) a příspěvek ve sborníku s příznaky „Conference Paper“ nebo „Conference Review“ hodnoceny jako příspěvek ve sborníku (D).

Možnost zjišťování bibliometrických údajů, H-indexu, počtu citací a další. Autoři publikací mohou využít Scopus Author ID pro jednoznačnou identifikaci svých publikací, tento identifikátor je přidělovaný automaticky. Scopus Author ID je možné propojit s autorským identifikátorem ORCID.

V případě více Scopus Author ID je dobré všechny identifikátory sloučit do jednoho.

Podrobnější údaje o bibliometrických indikátorech, které je možné získat ve Scopus

Přístup

Mimo univerzitu je potřeba využít vzdáleného přístupu.

Užitečné odkazy


ERIH Plus (dříve European Reference Index for the Humanities zkráceně ERIH)

logo ERIH Plus Seznam vědeckých časopisů z humanitních a sociálních věd provozovaný Norwegian Centre for Research Data. Podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+) jsou články z časopisů uvedených v ERIH PLUS hodnoceny jako recenzovaný odborný článek, který není zařazen do žádné databáze (Jost).

Přístup

Užitečné odkazyKontakt

Bc. Šárka Kostecká


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 11. 2022