Nástroje na podporu prevence plagiátorství

Ostravská univerzita má k dispozici nástroje na podporu prevence plagiátorství.

Turnitin

Turnitin je antiplagiátorský systém s přidanou hodnotou (dalšími funkcemi usnadňujícími revizi prací školitelem a hodnocení prací), který při vývoji systému celosvětově spolupracuje s akademiky za účelem sdílení chytrých a kreativních výukových postupů. Turnitin nekontroluje, zda je práce plagiát, či nikoli. Práci srovnává s celosvětovou databází a jsou-li místa, kde je text podobný nebo shodný s některým z databázových zdrojů, je tato oblast označena ke kontrole.

Návod soubor pdf 2,56 MB

Postup při přihlášení:

Přihlášení jako instruktor - kontakt: Mgr. Michaela Volná
Přihlášení jako student - kontakt: váš školitel

Kontakt:

Mgr. Michaela Volná

CrossRef Similarity Check

V rámci členství v CrossRef má Ostravská univerzita možnost využívat službu CrossRef Similarity Check. Jedná se o nástroj využívající software iThenticate na kontrolu plagiátů. Nástroj je možné využít pouze u dokumentů vydávaných Ostravskou univerzitou. Lze kontrolovat články z časopisů a sborníků, knihy a kapitoly knih.

Je nutné dodržet podmínku, že do 3 měsíců od přistoupení k Similarity Check je poskytnuto min. 90 % obsahu registrovaného s DOI v elektronické podobě k automatické k indexaci a to bez ohledu na dostupnost dokumentů. CrossRef garantuje, že uživatelé Similarity Check nebudou tuto službu zneužívat k získání plných textů.

Oprávnění uživatelé, kteří budou tuto službu využívat, se zavazují, že nebudou zpřístupňovat třetím osobám důvěrné a citlivé informace, získané využitím služby Similarity Check. Za důvěrné a citlivé informace jsou považovány všechny údaje vyplývající z kontroly dokumentů.

Kontakt:

Bc. Šárka Kostecká


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 01. 2024