Elektronické publikování, DOI (Digital Object Identifier)

logo Crossref

DOI (Digital Object Identifier)

Mezinárodní jednoznačný trvalý identifikátor dokumentu, zajišťuje odkaz na daný elektronický dokument. Identifikátor je možné přidělovat na základě členství Ostravské univerzity u agentury Crossref.

Jakým dokumentům lze DOI přidělit

 • Časopisecké články
 • Knihy
 • Sborníky z konferencí
 • Příspěvky ve sborníku
 • Další typy dokumentů, kde je vyžadován trvalý identifikátor

Identifikátor DOI lze přidělit pouze před zveřejněním dokumentu.

Povinnosti vyplývající z členství v Crossref

 • DOI je přiřazováno během publikačního procesu, musí být přiřazeno a zveřejněno současně s online zveřejněním publikace (doporučuje se na titulním listu např. pod ISBN)
 • Vyplnění metadat do registru Crossref
 • DOI musí být zapsáno v dokumentu, kterému je přiděleno
 • DOI musí být zveřejněno na stránce, na kterou odkazuje
 • Jeden dokument nesmí mít přiřazeno více identifikátorů DOI
 • DOI přidělené konkrétnímu dokumentu nelze měnit
 • DOI by vždy mělo být zobrazováno jako hypertextový odkaz
 • V časopisech, jejichž článkům je DOI přidělováno, je nutné v referencích uvádět DOI citovaných článků, pokud je mají přidělené
 • Je doporučeno, aby DOI bylo zveřejněné všude, kde se daný článek cituje
 • Sledování a evidování jakékoli změny URL u konkrétních článků a hlášení této změny registrační agentuře
 • Nedodržení podmínek může znamenat sankce ze strany Crossref
 • Plné znění podmínek

Tvar DOI pro Ostravskou univerzitu

DOI se skládá ze dvou částí:

 • Prefix – číslo identifikuje instituci (Ostravská univerzita má přiděleno 10.15452)

 • Sufix – řetězec znaků, které identifikují digitální objekt v rámci instituce (např. název (časopisu, konference). rok. ročník. pořadové číslo článku. Určuje si sama instituce. Doporučuje se jednotný zápis v rámci instituce.

Příklad DOI https://doi.org/10.15452/StudiaGermanistica.2020.27.0001

Více informaci o struktuře DOI

Cena za přidělení DOI

 • Univerzita hradí ročně členský poplatek
 • 1 USD za každé DOI přidělené aktuálním článkům, ne starším než 2 roky
 • 0,15 USD za DOI přidělené starším článkům
 • Poplatky jsou hrazeny centrálně z rozpočtu Univerzitní knihovny Ostravské univerzity
 • Přehled poplatků

CrossRef Similarity Check

V rámci členství v CrossRef má Ostravská univerzita možnost využívat službu CrossRef Similarity Check. Jedná se o nástroj využívající software iThenticate na kontrolu plagiátů. Nástroj je možné využít pro autory Ostravské univerzity. Lze kontrolovat články z časopisů a sborníků, knihy a kapitoly knih.

Je nutné dodržet podmínku, že do 3 měsíců od přistoupení k Similarity Check je poskytnuto min. 90% obsahu registrovaného s DOI v elektronické podobě k automatické k indexaci a to bez ohledu na dostupnost dokumentů. CrossRef garantuje, že uživatelé Similarity Check nebudou tuto službu zneužívat k získání plných textů.

Oprávnění uživatelé, kteří budou tuto službu využívat, se zavazují, že nebudou zpřístupňovat třetím osobám důvěrné a citlivé informace, získané využitím služby Similarity Check. Za důvěrné a citlivé informace jsou považovány všechny údaje vyplývající z kontroly dokumentů.Kontakt pro přidělení identifikátoru DOI a další informace:

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity

Bc. Šárka Kostecká

Filozofická fakulta (referent pro VaV FF OU)

Mgr. Jakub Varga, Ph.D.

Lékařská fakulta (časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery)


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 11. 2022