Historie

Před vystavěním budovy knihovny na ulici Bráfova v centru Ostravy byl knihovní fond roztříštěn mezi tehdejší půjčovnou a detašovanými pracovišti. Půjčovna se nacházela v někdejší budově Přírodovědecké fakulty na ulici Bráfova, studovna fungovala v Domě dětí a mládeže na ulici Ostrčilova, následně se přidala studovna Filozofické fakulty na ulici Československých legií. O stavbě jediné centrální budovy, která by odpovídala všem legislativním normám, se začalo diskutovat s nástupem druhého rektora Ostravské univerzity, prof. Jiřího Močkoře, v roce 1995. Provoz knihovny v nových prostorách na ulici Bráfova 3 byl slavnostně zahájen 22. ledna 1999.

Již od roku 1997 měli uživatelé možnost přístupu k elektronickému katalogu T-Series (dříve TINLIB), dostupnému přes internetové připojení. V roce 2007 byl T-Series nahrazen modernějším knihovním systémem DAIMON, jenž byl synchronizován se studijní agendou STAG OU. V roce 2009 byl zakoupen a zprovozněn knihovní systém Aleph společnosti Ex Libris. Přístup k elektronickým informačním zdrojům (e-zdrojům) byl zajištěn v roce 2000.

Školící středisko 1999
Mediotéka 2007
Půjčovna 2007
Studovna časopisů 2007
Studovna Pedagogické fakulty 2007
Budova a půjčovna 2010

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 01. 2018