Fotogalerie

Budova Univerzitní knihovny
Vstup do knihovny
Půjčovna
Půjčovna
Free knihovnička
Studovna Jacquese Rupnika
Studovna Jacquese Rupnika
Studovna Jacquese Rupnika
Studovna Jacquese Rupnika
Studovna Jacquese Rupnika
S-zóna
S-zóna
S-zóna
S-zóna
Kuchyňka S-zóny
Studovna Filozofické fakulty
Studovna Filozofické fakulty
Studovna Pedagogické fakulty
Studovna Pedagogické fakulty
Studovna Přírodovědecké fakulty
Studovna Přírodovědecké fakulty
Studovna Přírodovědecké fakulty
Studovna Lékařské fakulty
Studovna Lékařské fakulty
Studovna Fakulty umění
Studovna Fakulty umění
Sklad knih

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 08. 2023