Půjčovna

Otevírací doba
pondělí – čtvrtek
8 – 18
pátek
8 – 16

V pátky 5. ledna, 2. února, 1. března, 5. dubna a 7. června 2024 bude knihovna otevřena od 9 hodin.

Půjčovna se nachází v přízemí budovy Univerzitní knihovny. Nabízí standardní knihovnické služby – registraci nových uživatelů, půjčování a vrácení dokumentů a vyřizování záležitostí týkajících se objednávek, rezervací a výpůjček dokumentů. Před vstupem do budovy je umístěn bibliobox, který můžete využít pro vrácení knih.

Chci si půjčit knihu

Dokumenty si vyhledejte v katalogu Univerzitní knihovny. Přihlaste se do svého čtenářského konta pomocí přihlašovacího jména a hesla jako do Portálu OU nebo číslem průkazu do knihovny (veřejnost).

Po vyhledání dokumentu klikněte na „Objednat“ a na další stránce svůj požadavek potvrďte. Novinkou je možnost zvolit si studovnu Lékařské fakulty, studovnu Pedagogické fakulty nebo studovnu Přírodovědecké fakulty jako místo pro vyzvednutí svých objednaných knih. Stav svých požadavků, výpůjček atd. sledujte online ve svém čtenářském kontě v katalogu – volbou „Moje konto“ v horním menu. Dokumenty pro vás budou připraveny v půjčovně, vyzvedněte si je do 7 pracovních dnů (nutno předložit svou identifikační kartu/průkaz).

Pokud je dokument vypůjčen (stav „Půjčeno do“), můžete provést rezervaci stejným způsobem jako objednávku volného dokumentu. Jakmile bude dokument vrácen a nebudou na něj podány jiné rezervace před vámi, obdržíte e-mailem oznámení o připravení dokumentu.

Doporučujeme vám shlédnout naše videonávody, které vás seznámí s postupem vyhledání a objednání dokumentů v našem online katalogu. Zjistíte, jak katalog funguje a co vše Vám může nabídnout.

Vypůjčení objednaných dokumentů provádějte osobně. Pouze v naléhavých případech, kdy si nemůžete přijít objednané dokumenty vyzvednout, pověřte jako zmocnitel převzetím dokumentů jinou osobu. Zmocnění k převzetí dokumentu mohou studenti a zaměstnanci Ostravské univerzity zasílat mailem. V textu mailu prosím uveďte počet knih (případně jejich názvy), jméno, příjmení a datum narození osoby, kterou zmocňujete. V případě, že zmocňujete k převzetí zaměstnance univerzity, není datum narození požadováno. Mail pošlete ze studentského nebo zaměstnaneckého mailu na  adresu: . Potřebujete-li si vyzvednout dokumenty připravené ve studovně, tak na mailovou adresu příslušné fakultní studovny.

Další možností je vyzvednutí dokumentů na základě plné moci.

Chci vrátit knihu

  1. Osobně – knihy z půjčovny vracejte v půjčovně, knihy ze studovny v příslušné studovně. Knihu může vrátit kdokoliv.
  2. Do biblioboxu – bibliobox je umístěn před vchodem do  budovy Univerzitní knihovny. Umožňuje snadné a rychlé vrácení knih. Kniha bude vrácena ze čtenářského konta nejpozději následující pracovní den. U zbývajících nevrácených knih se výpůjční doba automaticky neprodlužuje. Stávající sankční poplatky zůstávají beze změny a jste povinni je uhradit při nejbližší návštěvě v půjčovně, případně ve fakultních studovnách.
  3. Přes knihobox – knihobox představuje rychlé a pohodlné vrácení knihy z půjčovny ve vybrané studovně. Knihy můžete vrátit v těchto fakultních studovnách: Knihy jsou hned po vrácení odepsány z vašeho čtenářského konta. Šetřte svůj čas.
  4. Poštou na adresu: Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Bráfova 3, 701 03 Ostrava. Po obdržení knihy zašleme e-mailovou zprávu.

Chci si prodloužit výpůjčku

Pokud není na knihu rezervace, můžete si výpůjční lhůtu prodloužit prostřednictvím menu „Moje konto“, vyberte „Prodloužit vše“ nebo „Prodloužit vybrané“. Výpůjčku můžete prodloužit 3×.

Lhůty a poplatky


Půjčovna
Půjčovna
Půjčovna

Kontakt

telefon: 553 46 1204, 733 143 733
WhatsApp: 733 143 733
e-mail:


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 12. 2023