Půjčovna

V návaznosti na Univerzitní semafor poskytuje knihovna omezené služby. Půjčujeme knihy po předchozím domluvení termínu vyzvednutí. Vyzvednutí objednaných knih v době Po – Pá 9 – 16. Knihy vracejte do biblioboxu.

Otevírací doba
pondělí - čtvrtek 8 – 18
pátek8 – 16, každý první pátek v měsíci otevřeno vždy od 9 hodin.

Seznamte se s aktuálními podmínkami, za kterých knihovna poskytuje své služby.

Půjčovna se nachází v přízemí budovy Univerzitní knihovny. Nabízí standardní knihovnické služby – registraci nových uživatelů, půjčování a vrácení dokumentů a vyřizování záležitostí týkajících se objednávek, rezervací a výpůjček dokumentů. Před vstupem do budovy je umístěn bibliobox, který můžete využít pro vrácení knih.

Chci si půjčit knihu

Dokumenty si vyhledejte v katalogu Univerzitní knihovny. Přihlaste se do svého čtenářského konta pomocí přihlašovacího jména a hesla jako do Portálu OU nebo číslem průkazu do knihovny (veřejnost).

Po vyhledání dokumentu klikněte na „Objednat“ a na další stránce svůj požadavek potvrďte. Novinkou je možnost zvolit si studovnu Lékařské fakulty jako místo pro vyzvednutí svých objednaných knih. Stav svých požadavků, výpůjček atd. sledujte online ve svém čtenářském kontě v katalogu – volbou „Moje konto“ “ v horním menu. Dokumenty pro vás budou připraveny v půjčovně, vyzvedněte si je do 7 pracovních dnů (nutno předložit svou identifikační kartu/průkaz).

Pokud je dokument vypůjčen (stav „Půjčeno do“), můžete provést rezervaci stejným způsobem jako objednávku volného dokumentu. Jakmile bude dokument vrácen a nebudou na něj podány jiné rezervace před vámi, obdržíte e-mailem oznámení o připravení dokumentu.

Doporučujeme vám shlédnout naše videonávody, které vás seznámí s postupem vyhledání a objednání dokumentů. Zjistíte, jak katalog funguje a co vše Vám může nabídnout.

Vypůjčení objednaných dokumentů provádějte osobně. Pouze v naléhavých případech, kdy si nemůžete přijít objednané dokumenty vyzvednout (nemoc, odcestování apod.), pověřte jako zmocnitel převzetím dokumentů jinou osobu – pokyny, plná moc.

Chci vrátit knihu

  1. Osobně – knihy z půjčovny vracejte v půjčovně, knihy ze studovny v příslušné studovně. Knihu může vrátit kdokoliv.
  2. Do biblioboxu – bibliobox je umístěn před vchodem do  budovy Univerzitní knihovny. Umožňuje snadné a rychlé vrácení knih. Kniha bude vrácena ze čtenářského konta nejpozději následující pracovní den. U zbývajících nevrácených knih se výpůjční doba automaticky neprodlužuje. Stávající sankční poplatky zůstávají beze změny a jste povinni je uhradit při nejbližší návštěvě v půjčovně, případně ve fakultních studovnách.
  3. Přes knihobox – knihobox představuje rychlé a pohodlné vrácení knihy z půjčovny ve vybrané studovně. Knihy můžete vrátit v těchto fakultních studovnách: Knihy jsou hned po vrácení odepsány z vašeho čtenářského konta. Šetřte svůj čas.
  4. Poštou na adresu: Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Bráfova 3, 701 03 Ostrava. Po obdržení knihy zašleme e-mailovou zprávu.

Chci si prodloužit výpůjčku

Pokud není na knihu rezervace, můžete si výpůjční lhůtu prodloužit prostřednictvím menu „Moje konto“, vyberte „Prodloužit vše“ nebo „Prodloužit vybrané“. Výpůjčku můžete prodloužit 3×.

Lhůty a poplatky

PůjčovnaPůjčovnaPůjčovna

Kontakt

  • telefon: 597 091 204, 733 143 733
  • WhatsApp: 733 143 733
  • e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2021