Aktuality

Zkušební přístupy do vybraných databází a e-knih společnosti EBSCO do 15. dubna 2021 (CEEAS - Central & Eastern European Academic Source, Nursing Reference Center Plus, DynaMed Plus, eBook Psychology Collection)

Přehled zkušebních přístupů.

Rozšiřujeme dostupnost výpůjčních služeb

Již několik let můžete vracet knihy z půjčovny ve fakultních studovnách. Tato hojně využívaná služba je nově rozšířena o možnost vyzvednutí knih z půjčovny ve  fakultních studovnách Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a Pedagogické fakulty.

Digitální knihovna Kramerius: prodloužení plného přístupu do 30. června 2021

řístup do knihovny Kramerius zůstává i nadále ve stejné rozsahu a to kolekce volná díla, díla nedostupná na trhu, digitalizované sbírky knihoven a to do 30. června 2021.

Organizace výpůjčních služeb Univerzitní knihovny

V návaznosti na mimořádná opatření poskytuje knihovna včetně studoven omezené služby. Výpůjční služby budou zajištěny pouze bezkontaktně. Jak tedy postupovat?

Writefull: nástroj pro jazykovou korekturu anglických textů

Služba Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určena všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.