Naše knihovna

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity je akademická knihovna zajišťující informační podporu studia, výuky, vědy a výzkumu realizovaných na Ostravské univerzitě. Nabízíme k vypůjčení studijní literaturu a své uživatele vedeme k informační gramotnosti. Naše služby poskytujeme především studentům a akademickým pracovníkům Ostravské univerzity, ale taktéž odborné veřejnosti, a přizpůsobujeme je jejich potřebám. Klademe důraz na rozvoj online služeb a na rozšíření nabídky elektronických informačních zdrojů důležitých pro vědu a výzkum.

Naše činnost rozvíjí poslání Ostravské univerzity; studium i vědeckou práci pomáháme dělat příjemnější. Modernizujeme prostory knihovny tak, aby byly atraktivním místem pro každodenní studium a setkávání. Spolupracujeme s fakultami, účastníme se univerzitních akcí.

Naše knihovna disponuje nejen knihami, odbornými časopisy či audioknihami, ale také prestižními databázemi, online časopisy a e-knihami. Knihovna sídlí v centru Ostravy a její součástí je 5 studoven na jednotlivých fakultách. Metodicky vedeme přes 30 knihoven pracovišť Ostravské univerzity.

infografika


Kontakt:

  • telefon: +420 553 46 1204, +420 733 143 733
    e-mail: ;
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2023