Rozšíření přístupu do všech kolekcí databáze JSTOR

Využijte rozšířený přístup do všech časopiseckých kolekcí databáze JSTOR (původně jen 5 kolekcí). Nabídka plnotextových článků se rozšířila o tisíce nových titulů ze všech vědních oborů.

Přístup: https://www.jstor.org


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 08. 2023