Nový Knihovní řád

Od května platí nový Knihovní řád. Přináší pro vás několik pozitivních novinek. Prodlužujeme výpůjční lhůtu u audiodokumentů a not ze 14 dní na 1 měsíc s možností dalšího prodloužení. Neakademičtí pracovníci Ostravské univerzity si nově budou moci půjčit až 25 dokumentů.

Chystáme online registraci. Studenti, doktorandi i zaměstnanci Ostravské univerzity se budou moci registrovat online již od 17. května. Změny jsou také v kategoriích uživatelů. Pro absolventy Ostravské univerzity připravujeme ve spolupráci s Poradenským centrem registraci v knihovně zdarma.

Platné znění Knihovního řádu naleznete na Portále Ostravské univerzity, na webu knihovny a v tištěné podobě na všech pracovištích knihovny.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2021