Zkušební přístupy do vybraných databází (Anopress, ARTSTOR, Routledge Encyclopedia of Philosophy)

Mediální databáze Anopress (přístup do 14. května 2021)

Aktuální fulltextové informace z českých médií a sociálních sítí. Obsah je denně aktualizován.

Přístup: https://knihovna.osu.cz/anopress

Databáze ARTSTOR (přístup do 30. června 2021)

Rozsáhlá kolekce obrázků, videí, dokumentů a audio nahrávek z cca 300 sbírek z celého světa.

Přístup: https://library.artstor.org/ (v rozsahu IP adres OU nebo přes vzdálený přístup)

Online verze Routledge Encyclopedia of Philosophy (přístup do 30. dubna 2021)

Encyklopedie z oblasti filozofie a  není přístupná celá, ale pouze větší část.

Přístup: https://www.rep.routledge.com/search?newSearch=&searchSortBy=TitleAscend


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 04. 2021