Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Důležité informace > Aktuality

Ostravská univerzita

Writefull: nástroj pro jazykovou korekturu anglických textů

Přístup: 1. – 31. října 2020

Služba Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je to velmi užitečný nástroj především pro akademické psaní. Je určena všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími.

Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nejen navrhuje, jak text vylepšit, ale konkrétně ukazuje, jak jsou slova a fráze používány, jak často se slovo nebo fráze vyskytují, a pomáhá porovnat výskyt dvou slov nebo zjistit, která slova nebo synonyma se obvykle vyskytují v určitém kontextu.

V rámci zkušebního přístupu můžete vyzkoušet dva online nástroje pro již napsané texty (Writefull Revise a Writefull Cite) nebo doplněk Writefull do Wordu, který pomůže s korekturou textů během psaní.


1. Writefull Revise

Je webová aplikace, která slouží k jazykové kontrole již napsaných textů. Je ideálním nástrojem pro kontrolu textů před jejich odesláním (např. vydavateli, pořadateli konference apod.), případně odevzdáním (studentské závěrečné práce). Aplikace kontroluje gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl.

Přístup do Writefull Revise: revise-osu-cz.writefull.ai


2. Writefull Cite

Je webová aplikace, která dokáže identifikovat ty části odborného textu, které jsou citovány a u kterých by měl být uveden odkaz na zdroj. Podobně jako Writefull Revise je i tento nástroj vhodný pro studenty, kteří odevzdávají závěrečnou práci, nebo pro vědce, kteří odesílají svůj článek k publikování.

Přístup do Writefull Cite: cite-osu-cz.writefull.ai


3. Doplněk Writefull pro Word

Doplněk pro Word během psaní odborného textu v angličtině kontroluje, stejně jako Writefull Revise, jazykovou správnost textů (gramatiku, pravopis, použitou slovní zásobu, interpunkci a styl).

K přihlášení do Writefull for Word po instalaci doplňku je třeba použít institucionální emailovou adresu z domény osu.cz nebo jejích subdomén.

Doplněk je ke stažení

Odkaz na webinář obsahující návod na práci: Writefull: vypilujte své odborné texty v angličtině


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 10. 2020

facebook
instagram
rss
social hub