Chci se zaregistrovat

Zaregistrujte se v Univerzitní knihovně na ul. Bráfova 3, Ostrava (v půjčovně, studovně Jacquese Rupnika) nebo v některé fakultní studovně. K registraci předložte identifikační kartu (studentskou identifikační kartu s licencí ISIC, studentskou identifikační kartu OU, oborovou kartu Lékařské fakulty, zaměstnaneckou identifikační kartu, kartu absolventa).

Studenti a zaměstnaci Ostravské univerzity mohou využít online registraci. Po prvním přihlášení do svého čtenářského konta v katalogu budete vyzváni k online registraci. Využijte tento rychlý a komfortní způsob.

Seznamte se s platným Knihovním řádem, ve kterém jsou uvedeny podmínky poskytovaných služeb knihovny.

Externí uživatelé u registrace obdrží průkaz s čárovým kódem a zaplatí registrační poplatek.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2022