Meziknihovní výpůjční služby

Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) zpřístupňujeme našim uživatelům dokumenty, které nemáme ve fondu. Dokumenty získáváme od knihoven v České republice nebo ze zahraničí.

Prostřednictvím MVS lze požadovat výpůjčky knih, sborníků, kopie článků z časopisů. V rámci MVS nelze požadovat závěrečné kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační), celá čísla časopisů, normy, patenty apod.

Výpůjční lhůtu a  podmínky vypůjčení určuje půjčující knihovna. Dokumenty, u kterých půjčující knihovna stanoví pouze možnost prezenční výpůjčky, budou zpřístupněny uživatelům pouze ve studovně časopisů. Články a příspěvky jsou uživateli předány ve formě xerokopie.

Tato služba je poskytována zdarma pro interní uživatele – zaměstnance a studenty Ostravské univerzity; externí uživatelé hradí poplatky dle ceníku.

Potřebujete knihu nebo článek z jiné knihovny? Seznamte se s postupem vyřízení. Můžete využít náš videonávod.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Postup:

  • přihlaste se do svého čtenářského konta,
  • prostřednictvím volby MVS v horní příkazové liště zvolte příslušný formulář MVS (Kniha/Článek) a zadejte svůj požadavek; formulář slouží pro objednání tuzemské i zahraniční výpůjčky,
  • postup vyřízení požadavku můžete sledovat ve svém čtenářském kontě,
  • e-mailem obdržíte oznámení, že je požadovaný dokument připraven,
  • dokument bude připraven v půjčovně ( při vyzvednutí nutno předložit svou identifikační kartu/průkaz),
  • Zmocnění k převzetí dokumentu mohou studenti a zaměstnanci Ostravské univerzity zasílat mailem. V textu mailu prosím uveďte název knihy, jméno, příjmení a datum narození osoby, kterou zmocňujete. V případě, že zmocňujete k převzetí zaměstnance univerzity, není datum narození požadováno. Mail pošlete ze studentského nebo zaměstnaneckého mailu na  adresu: .
  • dokument k prezenčnímu studiu bude připraven ve studovně Jacquese Rupnika

Při nedodržení výpůjční doby vám budou zasílány upomínky k navrácení dokumentu; 1. a 2. upomínka je zasílána e-mailem (poplatek 15,- Kč), 3. a 4. upomínka je zasílána doporučeně (poplatek 70,- Kč). Případné pokuty z prodlení se řídí ceníkem půjčující knihovny.

Pokud si uživatel dokument nevyzvedne, budeme u externího uživatele vyžadovat úhradu poplatků spojených s jeho zapůjčením (viz ceník). U interních uživatelů můžeme přistoupit k jiným sankcím, např. nevyřízení dalších požadavků na MVS/MMVS nebo omezení poskytovaných služeb.

Kontakt:

Bc. Šárka Kostecká
telefon: 553 46 1212
e-mail:Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny

Meziknihovní výpůjční služba je k dispozici pro knihovny v České republice. Pro vytvoření požadavku využijte formuláře. Za zaslání dokumentu účtujeme poplatek dle ceníku ve výši 100,- Kč (poštovné + balné).

Kontakt:

Tamara Mikolajková
telefon: 553 46 1225
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2023