Meziknihovní výpůjční služby

Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) zpřístupňujeme našim uživatelům dokumenty, které nemáme ve fondu. Dokumenty získáváme od knihoven v České republice nebo ze zahraničí.

Prostřednictvím MVS lze požadovat výpůjčky knih, sborníků, kopie článků z časopisů. V rámci MVS nelze požadovat závěrečné kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, habilitační), celá čísla časopisů, normy, patenty apod.

Výpůjční lhůtu a  podmínky vypůjčení určuje půjčující knihovna. Dokumenty, u kterých půjčující knihovna stanoví pouze možnost prezenční výpůjčky, budou zpřístupněny uživatelům pouze ve studovně časopisů. Články a příspěvky jsou uživateli předány ve formě xerokopie.

Tato služba je poskytována zdarma pro interní uživatele – zaměstnance a studenty Ostravské univerzity; externí uživatelé (studenti mimo OU, veřejnost) hradí poplatky dle ceníku.

Potřebujete knihu nebo článek z jiné knihovny? Seznamte se s postupem vyřízení. Můžete využít náš videonávod.

Postup:

  • přihlaste se do svého čtenářského konta,
  • prostřednictvím volby MVS v horní příkazové liště zvolte příslušný formulář MVS (Kniha/Článek) a zadejte svůj požadavek; formulář slouží pro objednání tuzemské i zahraniční výpůjčky,
  • postup vyřízení požadavku můžete sledovat ve svém čtenářském kontě,
  • e-mailem obdržíte oznámení, že je požadovaný dokument připraven,
  • dokument bude připraven v půjčovně ( při vyzvednutí nutno předložit svou identifikační kartu/průkaz). Pouze v naléhavých případech, kdy si dokument nemůžete přijít vyzvednout osobně (nemoc, odcestování apod.), pověřte jako zmocnitel převzetím jinou osobu – pokyny, plná moc,
  • dokument k prezenčnímu studiu bude připraven ve studovně časopisů

Při nedodržení výpůjční doby vám budou zasílány upomínky k navrácení dokumentu; 1. a 2. upomínka je zasílána e-mailem (poplatek 15,- Kč), 3. a 4. upomínka je zasílána doporučeně (poplatek 45,- Kč). Případné pokuty z prodlení se řídí ceníkem půjčující knihovny.

Pokud si uživatel dokument nevyzvedne, budeme u externího uživatele vyžadovat úhradu poplatků spojených s jeho zapůjčením (viz ceník). U interních uživatelů můžeme přistoupit k jiným sankcím, např. nevyřízení dalších požadavků na MVS/MMVS nebo omezení poskytovaných služeb.

Kontakt:

Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny

Meziknihovní výpůjční služba je k dispozici pro knihovny v České republice. Pro vytvoření požadavku využijte formuláře. Za zaslání dokumentu účtujeme poplatek dle ceníku ve výši 70,- Kč (poštovné + balné).

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na adrese .


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 10. 2020