OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna

Denisa Tkačíková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Denisa Tkačíková
místnost, podlaží, budova: UK 205, budova UK
funkce:
obor činnosti:akvizice knih
katedra / středisko (fakulta): Univerzitní knihovna
telefon, mobil: 553 46 1236
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Tkačíková, D. Modely mezigeneračních vazeb v románových zobrazeních rodinných vztahů u současných českých autorek. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Filozofická fakulta OU. 2016.
Tkačíková, D. Modely rodinných mezigeneračních vazeb ve vybraných prózách současných českých autorek. In: Studentská literárněvědná konference Brno 2016 - Mezigenerační vztahy v literatuře. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR - FF Masarykovy univerzity. 2016.
Tkačíková, D. OBRAZ OBDOBÍ "SOCIALISMU" v českých a polských učebnicích / OBRAZ OKRESU "SOCJALIZMU" w czeskich i polskich podręcznikach. B. Gracová, M. Tomášek (eds). 2016.
Tkačíková, D. Román Radky Denemarkové Peníze od Hitlera v perspektivě paměťových studií. In: TVÁRE (NE)REALITY V LITERATÚRE - Medzinárodný doktorandský nekonferenčný zborník vedeckých štúdií 2016 - (nekonferenční sborník). Bánská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016. s. 16-25. ISBN 978-80-557-1131-7.
Tkačíková, D. Žena a historie v prózách současných českých autorek. In: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej / Chaos i soulad v českém jazyce a literatuře: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej 2015-09-03 Racibórz. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. s. 135-141. ISBN 978-83-63090-72-2.
Urbanová, S., Holaňová, Š. a Tkačíková, D. Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 312 s. ISBN 978-80-7464-742-0.
Tkačíková, D. Joanna Czaplińska: Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968. Bohemistyka. 2015, roč. 15, č. 3, s. 295-299. ISSN 1642-9893.
Tkačíková, D. Žena a historie v prózách současných českých autorek. In: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej / Chaos i soulad v českém jazyce a literatuře. Racibórz: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 2015.
TKAČÍKOVÁ, D. Několik poznámek k tvorbě tzv. dvojdomých autorek v současné české LPDM. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: FF OU. 2014.
TKAČÍKOVÁ, D. Světy snů a světy realit: (K tvorbě dvojdomých českých autorek posledních let). Bibiana - Revue o umení pre deti a mládež. 2014, roč. 21, č. 4, s. 45-49. ISSN 1335-7263.
TKAČÍKOVÁ, D. Tvorba Markéty Pilátové a Marky Míkové pro děti. Diplomová práce. 2014.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

instagram
facebook
google+
rss
social hub