Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Bajger Matyáš Franciszek, PhDr.
IT administrátor knihovních systémů
553 46 1213
736 669 665
Bartošová Zuzana, Mgr.
činnost: akvizice časopisů, výměna literatury, rešeršní služba
553 46 1239
Budský Richard, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: provoz studovny
553 46 1207
Burgottová Eliška, Mgr.
knihovník specialista
činnost: jmenné a věcné zpracování
553 46 1214
Ciompová Pavlína
knihovník
činnost: provoz půjčovny
553 46 1204
Čermáková Ester
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1209
734 281 503
553 46 1201
Faksová Pavla
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1206
Filipová Gabriela, Mgr.
zástupkyně ředitelky, vedoucí oddělení služeb (dlouhodobá nepřítomnost)
 
Hladišová Eva, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1207
Horáková Věra
knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1238
Hradil Jan, Mgr.
vedoucí oddělení služeb (zástup)
553 46 1211
604 581 676
Kostecká Šárka, Bc.
vedoucí oddělení fondů
činnost: elektronické informační zdroje a zjišťování bibliometrických údajů, meziknihovní výpůjční služby
553 46 1212
734 281 499
Kubečková Hana
knihovník
činnost: provoz půjčovny
553 46 1204
Malinowská Margit
činnost: provoz skladu
553 46 1222
Miffek David, Mgr.
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1227
Mikolajková Tamara
knihovník
činnost: provoz půjčovny, meziknihovní výpůjční služby
553 46 1225
553 46 1204
Pelegrinová Zuzana, Mgr.
knihovník specialista
činnost: jmenné a věcné zpracování
553 46 1214
Plešek Jiří, Mgr.
knihovník specialista
činnost: služba ve studovně, propagace, informační vzdělávání
553 46 1230
Škodová Zdeňka, Ing.
provozní ekonom
553 46 1202
Telatynská Hana
samostatný knihovník
činnost: služba ve studovně
553 46 1210
Tkačíková Denisa, Mgr.
činnost: akvizice knih, metodik knihoven pracovišť OU
553 46 1236