OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Poprvé v knihovně > Chci se zaregistrovat

Chci se zaregistrovat

Zaregistrujte se v Univerzitní knihovně na ul. Bráfova 3, Ostrava (v půjčovně, studovně časopisů či mediotéce) nebo v některé fakultní studovně. K registraci předložte identifikační kartu (studentskou identifikační kartu s licencí ISIC, studentskou identifikační kartu OU, oborovou kartu Lékařské fakulty, kartu účastníka celoživotního vzdělávání OU, zaměstnaneckou identifikační kartu). Studenti jiných škol předkládají potvrzení o studiu. Při registraci podepište Prohlášení. Externí uživatelé u registrace obdrží průkaz s čárovým kódem a zaplatí registrační poplatek - viz ceník.

instagram
facebook
google+
rss
social hub