Chci se zaregistrovat

Zaregistrujte se v Univerzitní knihovně na ul. Bráfova 3, Ostrava (v půjčovně, studovně časopisů) nebo v některé fakultní studovně. K registraci předložte identifikační kartu (studentskou identifikační kartu s licencí ISIC, studentskou identifikační kartu OU, oborovou kartu Lékařské fakulty, zaměstnaneckou identifikační kartu, kartu absolventa).

Studenti a zaměstnaci Ostravské univerzity mohou využít online registraci – viz videonávod. Po prvním přihlášení do svého čtenářského konta v katalogu budete vyzváni k online registraci. Využijte tento rychlý a komfortní způsob.

Seznamte se s platným Knihovním řádem, ve kterém jsou uvedeny podmínky poskytovaných služeb knihovny.

Externí uživatelé u registrace obdrží průkaz s čárovým kódem a zaplatí registrační poplatek - viz ceník.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 09. 2021