FAQ

Univerzitní knihovna
Ostravská univerzita v Ostravě
Bráfova 3
701 17 Ostrava

  
cz   en


AKTUALITY

Hledání v kataloguHledání v Ebsco Discovery Service - EDSO knihovně

Univerzitní knihovna je veřejně přístupnou knihovnou. Knihovna soustřeďuje specializovaný fond, který tematicky odpovídá základní profilaci fakult a ústavů Ostravské univerzity. Součástí fondů jsou také multioborové a oborové elektronické informační zdroje. Od října 2012 mohou uživatelé knihovny vracet dokumenty i mimo provozní dobu knihovny a pro vrácení knih využít Bibliobox na ul. Bráfova 3.


© Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2014
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: infopečenáčosupuntíkcz, podatelnapečenáčosupuntíkcz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | RSS | Technický kontakt