E-knihy

Ostravská univerzita nabízí přístup k velkému množství e-knih. Jedná se o české a zahraniční tituly přístupné pro 1, 3 nebo neomezený počet současně pracujících uživatelů. E-knihy jsou dostupné většinou ve formátech pdf nebo epub.

E-knihy můžete číst online, stahovat nebo tisknout. Rozsah stahování (počet stran dostupných ke stažení) závisí na oprávnění od vydavatele; informace jsou uvedeny vždy na úvodní stránce e-knihy.

Máte také možnost využít funkce prohledávání textu nebo si do textu knihy zapisovat poznámky. Po instalaci Adobe Digital Editions do svého zařízení je možné si e-knihy EBSCO a PROQUEST stáhnout a využívat offline až 30 dnů.

V rámci Ostravské univerzity je možné pracovat s e-knihami bez přihlášení. Interní uživatelé (studenti a zaměstnanci Ostravské univerzity) mají přístup i z domova. Pro přístup mimo Ostravskou univerzitu je nutné se přihlásit, zvolit některou z variant vzdáleného přístupu.

E-knihy jsou vyhledatelné a přístupné

  1. v EDS (Ebsco Discovery Service): http://eds.osu.cz
  2. na platformách jednotlivých poskytovatelů
  3. v katalogu: https://katalog.osu.cz (druh dokumentu e-knihy)

Některé tituly máme k dispozici v jak v tištěné tak e-podobě. V katalogu klikněte na ikonu
Ikona

Seznam všech přístupných knih a poskytovatelů


1. BOOKPORT

Online knihovna českých e-knih z nakladatelství Grada, Galén, Karolinum a dalších. Ostravská univerzita má přístup do kolekcí více než 4 tisíc časopisů z kolekcí Business, Medicína, Technika, Pedagogika, psychologie a společenské vědy.

E-knihy lze číst online nebo offline přes aplikaci Bookport. Aplikace Bookport umožňuje čtení i bez připojení k internetu.

Online čtení je možné na všech zařízeních (počítač, mobilní telefon, tablet). Pozice v knize se synchronizuje napříč zařízeními.

Pro přístup je nutné se identifikovat pomocí služby eduID a jména a hesla do Portálu OU.

Návod na přístup: https://dokumenty.osu.cz/knihovna/bookport.pdf

Přístup: Bookport

Odkaz na e-knihy v katalogu: BOOKPORT ebooks


2. Cambridge University Press

E-knihy vydavatelství Cambridge University Press. Knihy jsou dostupné ve formátech pdf a je možné v e-knize vyhledávat, stahovat kapitoly, případně celou knihu.

Tituly jsou přístupné volně v rámci sítě OU. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu.

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Přístup: Cambridge University Press ebooks

Odkaz na e-knihy v katalogu: Cambridge University Press ebooks


3. EBSCO ebooks

E-knihy přístupné na platformě EBSCO. Jedná se o české a zahraniční tituly dostupné pro 1, 3 nebo neomezený počet současně pracujících uživatelů. České tituly jsou zejména z vydatelství Karolinum, Portál, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta UK, Filozofia, SLON.

E-knihy jsou dostupné ve formátu pdf. V knize je možné vyhledávat. Tituly je možné číst online, stáhnout si kapitolu, část knihy. Některé tituly mají DRM free a můžete si stáhnout nebo vytisknout celou knihu .

Po stažení bezplatné aplikace Adobe Digital Editions je možné knihy stahovat offline na dobu 30 dní.

E-knihy jsou přístupné v rámci sítě OU bez nutnosti zadávání hesla. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Přístup: Ebsco ebooks

Odkaz na e-knihy v katalogu: EBSCO ebooks


4. Elsevier ebooks

E-knihy přístupné na platformě Science Direct v rámci konsorcia NTK. Jedná se o vybrané zahraniční tituly dostupné pro neomezený počet současně pracujících uživatelů a další tituly, které jsou v režimu Open Access. E-knihy jsou dostupné ve formátu pdf. V knize je možné vyhledávat. Tituly je možné číst online, stáhnout si kapitolu, část knihy.

E-knihy jsou přístupné v rámci sítě OU bez nutnosti zadávání hesla. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Seznam titulů: Elsevier (.xlsx)

Přístup: Elsevier (Science Direct)

Odkaz na e-knihy v katalogu: Elsevier ebooks


5. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (Springer)

Jedná se o online verze sborníků a monografií z oblasti computer science, umělé inteligence a jejich aplikací, publikovaných nakladatelstvím Springer, jsou dostupné pro neomezený počet současně pracujících uživatelů. E-knihy jsou dostupné ve formátu pdf. V knize je možné vyhledávat. Tituly je možné číst online, stáhnout si kapitolu, část knihy.

E-knihy jsou přístupné v rámci sítě OU bez nutnosti zadávání hesla. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Přístup: Lecture Notes in Computer Science


6. Lecture Notes in Mathematics (Springer)

Série e-knih zaměřená na oblast matematických disciplín a jejich aplikací, publikovaná nakladatelstvím Springer. Dostupná pro neomezený počet současně pracujících uživatelů.

E-knihy jsou dostupné ve formátu pdf. V knize je možné vyhledávat. Tituly je možné číst online, stáhnout si kapitolu, část knihy.

E-knihy jsou přístupné v rámci sítě OU nutnosti zadávání hesla. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Přístup: Lecture Notes in Mathematics


7. Národní digitální knihovna Kramerius 5 DNNT (díla nedostupná na trhu)

Jedná se o volná díla, díla nedostupná na trhu vydaná do r. 2000 u knih a u časopisů do r. 2010. Zpřístupněné dokumenty jsou dosud chráněné autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti jejich autorů) a nejsou dostupné na trhu.

Součástí jsou i tzv. volná díla.

Národní digitální knihovna Kramerius 5 DNNT je k dispozici pouze pro online čtení. Je zakázáno stahování, kopírování, tisk.

Přihlášení: eduID (Ostravská univerzita + jméno a heslo do Portálu OU)

Přístup: Kramerius DNNT


8. Národní digitální knihovna Kramerius 5 DNNT (díla nedostupná na trhu) – terminálový přístup

Jedná se o díla nedostupná na trhu vydaná v letech r. 2001-2007. Přístup k dokumentům, které spadají pod terminálový přístup je pouze z jednoho PC ve studovně FF, PdF a PřF.

Národní digitální knihovna Kramerius 5 DNNT – terminálový přístup je k dispozici pouze pro online čtení. Je zakázáno stahování, kopírování, tisk.

Přihlášení: eduID (Ostravská univerzita + jméno a heslo do Portálu OU)

Přístup: Kramerius DNNT (studovna FF, PdF a PřF)


9. Oxford Handbooks Online (kolekce filozofie a lingvistika)

Referenční příručky přístupné na platformě Oxford Handbooks. Jedná se o vybrané zahraniční tituly (kolekce philosophy a linguistics) dostupné pro neomezený počet současně pracujících uživatelů a další tituly, které jsou v režimu Open Access. E-knihy jsou dostupné ve formátu pdf. V knize je možné vyhledávat. Tituly je možné číst online, stáhnout si kapitolu, část knihy.

E-knihy jsou přístupné v rámci sítě OU bez nutnosti zadávání hesla. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Seznam titulů: kolekce filozofie

Kolekce lingvistika

Přístup: Oxford Handbooks Online

Odkaz na e-knihy v katalogu: Oxford ebooks


10. Oxford Medical Handbooks Online

Referenční příručky přístupné na platformě Oxford Handbooks. Jedná se o vybrané zahraniční tituly (kolekce medicína) dostupné pro neomezený počet současně pracujících uživatelů a další tituly, které jsou v režimu Open Access. E-knihy jsou dostupné ve formátu pdf. V knize je možné vyhledávat. Tituly je možné číst online, stáhnout si kapitolu, část knihy.

E-knihy jsou přístupné v rámci sítě OU bez nutnosti zadávání hesla. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Seznam titulů: kolekce medicína

Přístup: Oxford Medicine Online

Odkaz na e-knihy v katalogu: Oxford medicine ebooks


11. Peter Lang ebooks

E-knihy vydavatelství Peter Lang. Dostupných je 29 titulů, u kterých máme plnotextovou verzi a další tituly, které jsou v režimu Open Access. Knihy jsou dostupné ve formátech pdf, epub a je možné v e-knize vyhledávat, stahovat kapitoly, případně celou knihu.

Open Access tituly jsou přístupné volně, ostatní volně v rámci sítě OU. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Přístup: Peter Lang ebooks

Odkaz na e-knihy v katalogu: Peter Lang ebooks


12. ProQuest Ebook Central

E-knihy přístupné na platformě ProQuest Ebook Central. Jedná se o zahraniční tituly dostupné pro 1, 3 nebo neomezený počet současně pracujícíhch uživatelů. E-knihy jsou dostupné ve formátu pdf. V knize je možné vyhledávat. Tituly je možné číst online, stáhnout si kapitolu, část knihy.

Po stažení bezplatné aplikace Adobe Digital Editions je možné knihy stahovat offline.

E-knihy jsou přístupné v rámci sítě OU bez nutnosti zadávání hesla. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Přístup: ProQuest Ebook Central

Odkaz na e-knihy v katalogu: Proquest ebooks


13. Springer ebooks

E-knihy přístupné na platformě SpringerLink v rámci konsorcia NTK. Jedná se o vybrané zahraniční tituly dostupné pro neomezený počet současně pracujících uživatelů z r. 2017 (kolekce: Business and Management; Social Sciences; Earth and Environmental Science; Medicine; Chemistry and Materials Science; Biomedical and Life Sciences; Engineering) a další tituly, které jsou v režimu Open Access. E-knihy jsou dostupné ve formátu pdf. V knize je možné vyhledávat. Tituly je možné číst online, stáhnout si kapitolu, část knihy.

E-knihy jsou přístupné v rámci sítě OU bez nutnosti zadávání hesla. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Seznam titulů: Springer (.xlsx)

Přístup: Springer

Odkaz na e-knihy v katalogu: Springer ebooks


14. Taylor & Francis ebooks

E-knihy přístupné na platformě Taylor & Francis v rámci konsorcia NTK. Jedná se o vybrané zahraniční tituly (kolekce Biology, Chemistry, Physics, Maths, Computer Science, Business, Economics, Engineering, Medicine za posledních 7 let) dostupné pro neomezený počet současně pracujících uživatelů a další tituly, které jsou v režimu Open Access.

E-knihy jsou dostupné ve formátu pdf. V knize je možné vyhledávat. Tituly je možné číst online, stáhnout si kapitolu, část knihy.

E-knihy jsou přístupné v rámci sítě OU nutnosti zadávání hesla. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Seznam titulů: Taylor & Francis (.xlsx)

Přístup: Taylor & Francis

Odkaz na e-knihy v katalogu: Taylor & Francis ebooks


15. Wiley ebooks

E-knihy přístupné na platformě Wiley Library Online v rámci konsorcia NTK. Jedná se o vybrané zahraniční tituly z let 2015-2017 dostupné pro neomezený počet současně pracujících uživatelů a další tituly, které jsou v režimu Open Access. E-knihy jsou dostupné ve formátu pdf. V knize je možné vyhledávat. Tituly je možné číst online, stáhnout si kapitolu, část knihy.

E-knihy jsou přístupné v rámci sítě OU bez nutnosti zadávání hesla. Pro přístup mimo síť OU je potřeba využít některou variantu vzdáleného přístupu https://dokumenty.osu.cz/knihovna/infoletak-vzdaleny-pristup.pdf

Tituly jsou indexovány v discovery vyhledávači EDS (EBSCO Discovery Service)

Seznam titulů: Wiley (.xlsx)

Přístup: Wiley Online Library

Odkaz na e-knihy v katalogu: Wiley ebooks

Pravidla používání předplacených e-zdrojů a e-books (dále e-zdrojů)

Používání e-zdrojů se řídí ustanoveními příslušných licenčních smluv. E-zdroje je dovoleno používat výhradně pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. Je přísně zakázáno využití komerční. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu.Kontakt


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2022