OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Poprvé v knihovně > Hledám bakalářskou a diplomovou práci

Vysokoškolské kvalifikační práce

Bakalářské a diplomové práce vyhledáte v Databázi vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP). Databáze obsahuje obhájené bakalářské, diplomové, dizertační a rigorózní práce od roku 2003, přičemž práce odevzdávané od roku 2010 lze najít a stáhnout online (ve formátu pdf). Plné texty prací jsou přístupné pouze pro pracovníky a studenty Ostravské univerzity po přihlášení do Portálu OU – záložka „Informační systémy“ – „Databáze VŠKP“.

Přístup do databáze VŠKP pro externí uživatele (veřejnost) je možný pouze ze studovny časopisů. Pracovník studovny vám práci stáhne na PC.

Vysokoškolské kvalifikační práce v tištěné podobě jsou k dispozici dle umístění uvedeného v databázi VŠKP. V případě, že je práce umístěna v archívu, je nutné vyplnit elektronickou žádanku. Práce vám bude nachystána do 14 dní od požádání ve studovně PdF a FSS. E-mailem budete informováni, že je práce připravena ve studovně k prezenčnímu studiu.

Mohlo by vás zajímat: theses.cz, NUŠL (Národní uložiště šedé literatury)

facebook
instagram
google+
rss
social hub