OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Půjčovna a studovny > Půjčovna

Ostravská univerzita

Půjčovna

Otevírací doba
pondělí - čtvrtek8 – 18
pátek8 – 16

Každý první pátek v měsíci otevřeno vždy od 9 hodin.

Půjčovna se nachází v přízemí budovy Univerzitní knihovny. Nabízí standardní knihovnické služby – registraci nových uživatelů, půjčování a vrácení dokumentů a vyřizování záležitostí týkajících se objednávek, rezervací a výpůjček dokumentů. Před vstupem do budovy je umístěn bibliobox, který můžete využít pro vrácení knih.

Chci si půjčit knihu

Dokumenty si vyhledejte v katalogu Univerzitní knihovny. Přihlaste se do svého čtenářského konta pomocí přihlašovacího jména a hesla jako do Portálu OU nebo číslem průkazu do knihovny (veřejnost).

Po vyhledání dokumentu klikněte na „Objednat“ a na další stránce svůj požadavek potvrďte. Stav svých požadavků, výpůjček atd. sledujte online ve svém čtenářském kontě v katalogu – volbou „Moje konto“ “ v horním menu. Dokumenty pro vás budou připraveny v půjčovně, vyzvedněte si je do 7 pracovních dnů (nutno předložit svou identifikační kartu/průkaz).

Pokud je dokument vypůjčen (stav „Půjčeno do“), můžete provést rezervaci stejným způsobem jako objednávku volného dokumentu. Jakmile bude dokument vrácen a nebudou na něj podány jiné rezervace před vámi, obdržíte e-mailem oznámení o připravení dokumentu.

Vypůjčení objednaných dokumentů provádějte osobně. Pouze v naléhavých případech, kdy si nemůžete přijít objednané dokumenty vyzvednout (nemoc, odcestování apod.), pověřte jako zmocnitel převzetím dokumentů jinou osobu – pokyny, plná moc.

Chci vrátit knihu

  1. Osobně – knihy z půjčovny vracejte v půjčovně, knihy ze studovny v příslušné studovně. Knihu může vrátit kdokoliv.
  2. Do biblioboxu – bibliobox je umístěn před vchodem do  budovy Univerzitní knihovny. Umožňuje snadné a rychlé vrácení knih. Kniha bude vrácena ze čtenářského konta nejpozději následující pracovní den. U zbývajících nevrácených knih se výpůjční doba automaticky neprodlužuje. Stávající sankční poplatky zůstávají beze změny a jste povinni je uhradit při nejbližší návštěvě v půjčovně, případně ve fakultních studovnách.
  3. Přes knihobox – knihobox představuje rychlé a pohodlné vrácení knihy z půjčovny ve vybrané studovně. Knihy můžete vrátit v těchto fakultních studovnách: Knihy jsou hned po vrácení odepsány z vašeho čtenářského konta. Šetřte svůj čas.
  4. Poštou na adresu: Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Bráfova 3, 701 03 Ostrava. Po obdržení knihy zašleme e-mailovou zprávu.

Chci si prodloužit výpůjčku

Pokud není na knihu rezervace, můžete si výpůjční lhůtu prodloužit prostřednictvím menu „Moje konto“, vyberte „Prodloužit vše“ nebo „Prodloužit vybrané“. Výpůjčku můžete prodloužit 3×.

Lhůty a poplatky

PůjčovnaPůjčovnaPůjčovna

Kontakt

  • telefon: 597 091 204, 733 143 733
  • e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2018

facebook
instagram
rss
social hub