Bibliobox - snadné vrácení knih

Bibliobox (speciální sběrný box) vám umožňuje vrátit vypůjčené knihy z půjčovny Univerzitní knihovny zejména mimo provozní dobu knihovny. Bibliobox je umístěn před vchodem do budovy Univerzitní knihovny na ul. Bráfova 3 v Ostravě. Celý proces vrácení je snadný a rychlý, knihy vhodíte do označeného otvoru v Biblioboxu (velikost vhozu 35x10 cm). Knihy vracejte do Biblioboxu po jedné, vkládejte hřbetem napřed. Bibliobox je odolný proti vlhkosti a vhozené dokumenty jsou dobře chráněny před poškozením.

Pracovníci knihovny vyzvednou knihy a výpůjčku z vašeho čtenářského konta odečtou nejpozději následující pracovní den. Kontrolu si následně proveďte v katalogu ve svém čtenářském kontě. U zbývajících nevrácených knih se výpůjční doba automaticky neprodlužuje.

Stávající sankční poplatky zůstávají beze změny a jste povinen je uhradit při nejbližší návštěvě v půjčovně Univerzitní knihovny, případně ve fakultních studovnách. Nebudou-li poplatky uhrazeny do 1 měsíce od vrácení, budete e-mailem vyzváni k vyřešení této záležitosti.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 09. 2020