OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalogy a databáze > E-zdroje

E-zdroje


Seznam předplacených e-zdrojů

 1. Academic Search Complete
 2. Annual Reviews − Biomedical/Life Sciences Collection a Annual Reviews Electronic Back Volume Collection
 3. BMJ Journals Online Collection a BMJ Online
 4. CEEAS (Central & Eastern European Academic Source)
 5. CINAHL Plus with Full Text
 6. EDS − EBSCO Discovery Service
 7. GREENFILE
 8. JSTOR
 9. Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
 10. MEDLINE Complete
 11. SAGE
 12. SCIENCE DIRECT
 13. SCOPUS
 14. SpringerLink
 15. Web of Science
 16. Wiley Library Online
 17. Zentralblatt MATH

Vybrané volně dostupné e-zdroje

Pravidla používání předplacených e-zdrojů a e-books (dále e-zdrojů)

Používání e-zdrojů se řídí ustanoveními příslušných licenčních smluv. E-zdroje je dovoleno používat výhradně pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. Je přísně zakázáno využití komerční. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu.

Kontakt:

instagram
facebook
google+
rss
social hub