E-zdroje pro hodnocení VaV

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou hodnoceny podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace a veškeré informace lze najít na internetových stránkách www.vyzkum.cz

E-zdroje zařazené do hodnocení VaV

Licencované e-zdroje (přístup z počítačové sítě OU, informace o přístupu mimo OU)


Kde nepublikovat


Zařazení titulu do vybraných e-zdrojů

Kritéria zařazení časopisu do databáze Scopus


Kritéria zařazení časopisu nebo sborníku do databáze Web of Science

Časopis

Všeobecné informace

Sborník

Všeobecné informace


Kritéria zařazení časopisu do ERIH PLUS


Pravidla používání licencovaných elektronických informačních zdrojů a ebooks (dále e-zdrojů)

Používání e-zdrojů se řídí ustanoveními příslušných licenčních smluv. Je dovoleno elektronické zdroje používat výhradně pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. Je přísně zakázáno využití komerční. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu.


Kontakt: