OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

Ovid Nursing Full Text Plus (2011-2013)

Přístup k bibliografickým záznamům i k plným textům z oblasti ošetřovatelství včetně titulů vydavatelství Lippincott Williams & Wilkins.

Přístup jen k archivním datům 2011-2013.

Přístup do databáze: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2018

facebook
instagram
rss
social hub