OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

BioOne

Plnotextová kolekce vědeckých časopisů z oblasti biologie, ekologie a environmetálních věd. Více než tři čtvrtiny titulů jsou indexovány v Journal Citation Reports

Seznam titulů

Přístup ke zdroji je zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.

Přístup do databáze: bioone.org


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018

facebook
instagram
rss
social hub