OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

Taylor & Francis: Social Science & Humanities Library + Science &Technology Library

Plnotextová kolekce vědeckých časopisů vydavatelství Taylor & Francis.

Přístup ke zdroji je zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.

Přístup do databáze: tandfonline.com


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018

facebook
instagram
rss
social hub