OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

ProQuest Central

Multioborový zdroj společnosti ProQuest. Zpřístupňuje více než 24 tis. odborných časopisů z toho 18 tis. plnotextových.

Přístup ke zdroji je zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.

Přístup do databáze: search.proquest.com


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018

facebook
instagram
rss
social hub