OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

Academic Search Ultimate

Multioborová databáze obsahující nejširší kolekci prestižních titulů v plném textu (přes 10,600 titulů, z nichž polovina indexovaných ve WoS a Scopus). Pokrývá především tyto obory: antropologie, astronomie, biologie, chemie, stavební inženýrství, elektroinženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, historie, nutrologie a zdravověda, geografie, geologie, právo a politologie, stavebnictví, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika, psychologie, náboženství & teologie, gender studies, veterinární medicína, zoologie a mnoho dalších disciplín.
Denní aktualizace.

Přístup ke zdroji je zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.

Přístup do databáze: search.ebscohost.com


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 01. 2018

facebook
instagram
rss
social hub