OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

Web of Science

 • Web of Science (WoS) - multioborová bibliografická databáze.
  Obsahuje:
  • Science Citation Index Expanded (1945 – současnost) - nabízí citace z vědeckých časopisech z oborů přírodních a technických věd
  • Social Science Citation Index (1977 - současnost) - nabízí citace z vědeckých časopisech z oborů společenských věd
  • Arts & Humanities Citation Index (1977 - současnost) - nabízí citace z vědeckých časopisech z oborů humanitních a společenských věd
  • Conference Proceedings Citation Index (1990–současnost) - obsahuje cca 400.000 záznamů příspěvků z více než 110.000 konferencí
  • Chemical Databases: Index Chemicus (IC)--1993-present a Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)-1986-present (includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)
 • Journal Citaton Reports (JCR) - umožňuje získávání ukazatelů jako Impact faktoru (IF)a dalších u jednotlivých časopisů.

Tato databáze byla zařazena spolu s databází Scopus do hodnotících kritérií pro vědu a výzkum.

Návody (česky):
Web of Science
Journal Citation Reports

Přístup do databáze: isiknowledge.com


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018

facebook
instagram
rss
social hub