OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Databáze indexuje více než 550 periodik z oblasti knihovnictví.

Přístup do databáze: search.ebscohost.com


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018

facebook
instagram
rss
social hub