OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

JSTOR

Databáze JSTOR zahrnuje kompletní digitální archív významných amerických vědeckých časopisů se zaměřením na antropologii, archeologii, filozofii, historii, sociologii, politické vědy, ekonomii, statistiku, matematiku, vzdělávání, právo, jazykovědu. Je zajištěný přístup do kolekce I.-IV.:

  • Arts & Sciences I - kolekce zahrnující stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Kolekce I. zahrnuje 119 titulů časopisů
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako např. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Kolekce II. zahrnuje 127 titulů časopisů
  • Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce III. Zahrnuje 151 titulů
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce IV. zahrnuje 112 titulů časopisů

Stránky řešitele projektu programu LR: hss.zcu.cz

Přístup do databáze: jstor.org


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018

facebook
instagram
rss
social hub