OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

GREENFILE

Databáze obsahující na 600 titulů z oborů ekologie a ochrany životního prostředí. Některé časopisy jsou dostupné v plném textu.

Přístup do databáze: search.ebscohost.com


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018

facebook
instagram
rss
social hub