Pro zaměstnance

Evidence ISBN, ISMN, ISSN

Univerzitní knihovna zajišťuje pro Ostravskou univerzitu centrální evidenci ISBN, ISMN, ISSN.

Knihovny pracovišť Ostravské univerzity

Kontakty, dokumenty a seznam knihoven pracovišť Ostravské univerzity

Nákup nových dokumentů

Zaměstnanci zadávají návrhy na zakoupení dokumentů z prostředků svých pracovišť prostřednictvím KNOS (knihovní objednávková služba).

Otevřený přístup (Open Access)

Otevřený přístup (Open Access) = otevřený přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu.

Rešeršní služby

Rešeršní služby jsou poskytovány na základě elektronické objednávky.

Výměna literatury

Informace o službě.