OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Poprvé v knihovně > Chci si půjčit/vrátit knihu / prodloužit výpůjčku

Chci si půjčit / vrátit knihu / prodloužit výpůjčku

Chci si půjčit knihu

Dokumenty si vyhledejte v katalogu Univerzitní knihovny.

Přihlaste se do svého čtenářského konta pomocí přihlašovacího jména a hesla jako do Portálu OU nebo číslem průkazu do knihovny (veřejnost).Po vyhledání dokumentu klikněte na „Objednat“ a na další stránce svůj požadavek potvrďte. Stav svých požadavků, výpůjček atd. sledujte ve svém čtenářském kontě v katalogu - volbou „Moje konto“ v horním menu. Dokumenty pro vás budou připraveny v půjčovně, vyzvedněte si je do 7 pracovních dnů (nutno předložit svou identifikační kartu/průkaz).

Pokud je dokument vypůjčen (stav „Půjčeno do“), můžete provést rezervaci stejným způsobem jako objednávku volného dokumentu. Jakmile bude dokument vrácen a nebudou na něj podány jiné rezervace před vámi, obdržíte e-mailem oznámení o připravení dokumentu.

Vypůjčení objednaných dokumentů provádějte osobně. Pouze v naléhavých případech, kdy si nemůžete přijít objednané dokumenty vyzvednout (nemoc, odcestování apod.), pověřte jako zmocnitel převzetím dokumentů jinou osobu - pokyny, plná moc.

Chci vrátit knihu

  1. Osobně – knihy z půjčovny vracejte v půjčovně, knihy ze studovny v příslušné studovně. Knihu může vrátit kdokoliv.
  2. Do biblioboxu – bibliobox je umístěn před vchodem do budovy Univerzitní knihovny. Umožňuje snadné a rychlé vrácení knih. Kniha bude vrácena ze čtenářského konta nejpozději následující pracovní den. U zbývajících nevrácených knih se výpůjční doba automaticky neprodlužuje. Stávající sankční poplatky zůstávají beze změny a jste povinni je uhradit při nejbližší návštěvě v půjčovně, případně ve fakultních studovnách.
  3. Přes knihobox – knihobox představuje rychlé a pohodlné vrácení knihy z půjčovny ve vybrané studovně. Knihy můžete vrátit v těchto fakultních studovnách: Knihy jsou hned po vrácení odepsány z vašeho čtenářského konta. Využijte pohodlného způsobu vrácení knih. Šetřte svůj čas.
  4. Poštou na adresu: Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Bráfova 3, 701 03 Ostrava.
    Po obdržení knihy zašleme e-mailovou zprávu.

Chci si prodloužit výpůjčku

Pokud není na knihu rezervace, můžete si výpůjční lhůtu prodloužit prostřednictvím menu „Moje konto“, vyberte „Prodloužit vše“ nebo „Prodloužit vybrané“. Výpůjčku můžete prodloužit 3×.

facebook
instagram
google+
rss
social hub