OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Důležité informace > Aktuality

Ostravská univerzita

Zkušební přístup do databáze ProQuest One Academic

ProQuest One Academic ProQuest One Academic je novinkou producenta, která nabízí plnotextový, multimediální obsah speciálně pro akademickou sféru. Kombinuje čtyři špičkové zdroje:

  • ProQuest Central – kolekce 21 000 titulů časopisů s plnými texty (27 000 titulů celkem), přes 2 000 titulů novin, 30 000 tržních zpráv, 150 tis. případových studií a mnoho dalších typů obsahu
  • Academic Complete Ebooks – multioborová kolekce více než 155 000 monografií
  • Academic Video Online – přes 66 000 odborných videí ze všech oborů
  • ProQuest Dissertations & Theses Global – přes 4,7 mil. doktorských a magisterských prací, z toho 2,4 mil. včetně plných textů

ProQuest One Academic je zdarma k vyzkoušení do 15. března 2019.

Přístup


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 02. 2019

facebook
instagram
rss
social hub