Letní výpůjčka ze studovny Filozofické fakulty

Z důvodu plánovaného přesunu studovny Filozofické fakulty do nových prostor máte mimořádnou možnost půjčit si již nyní knihy ze studovny na celé léto. Knihy půjčujeme od 16. dubna 2018, provoz studovny v současných prostorech bude do konce dubna 2018. Termín vrácení knih je 14. září 2018.

Předpokládáme, že nejpozději od 3. září bude zajištěn provoz studovny Filozofické fakulty v prostoru bývalé menzy na ul. Reální. Budete-li potřebovat vrátit vypůjčené knihy dříve (například z důvodu ukončení studia), můžete knihy vracet v půjčovně Univerzitní knihovny, případně do Biblioboxu.

plakát