Zkušební přístup - Classiques Garnier Numérique

Classiques Garnier vydává online odborné knihy a časopisy pro literární vědu a humanity, slovníky a encyklopedie ve francouzštině z 9. – 20. století, francouzskou a frankofonní beletrii a také primární díla francouzských učenců, např. Michel de Montaignea a Pierra Bayle. Vydavatelství je známé edicí literárních děl „Classiques Jaunes“.

Spolupracuje s francouzskými i švýcarskými institucemi včetně University of Basel, University of Paris-Sorbonne, University of Saint-Étienne, Centre National de la Recherche Scientifique a Organisation Intergouverne­mentale de la Francophonie.

Přístup: do 30.4. 2018 v rozsahu IP adres OU včetně vzdáleného přístupu