OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Důležité informace > Aktuality

Ostravská univerzita

E-knihy předních vydavatelů Elsevier, Springer, Wiley a Taylor and Francis

Po celý rok 2018 má Univerzitní knihovna přístupné přes 20tisíc titulů e-knih od čtyř významných vydavatelů Elsevier, Springer, Taylor and Francis a Wiley. Nákup a zpřístupnění zajistila ze svých finančních zdrojů Národní technická knihovna v Praze.

Kolekce e-knih vydavatelů Elsevier, Taylor and Francis a Wiley je přístupná v režimu EBS (Evidence Based Selection). Po celý rok je zajištěn přístup do celé kolekce a na konci roku budou vybrány nejvyužívanější tituly a zakoupeny do trvalého vlastnictví. Kolekce e-knih vydavatele Springer je dostupná během celého trvání konsorcia v projektu CzechELib.

Elsevier (e-knihy z let 2007-2015, seznam titulů)
Springer (e-knihy z r. 2017, seznam titulů)
Taylor and Francis (e-knihy z let 2011-2017, seznam titulů)
Wiley (e-knihy z let 2015-2017, seznam titulů)

Více informací na webu NTK.

plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 02. 2018

facebook
instagram
rss
social hub