OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

SAGE

Kolekce obsahuje 481 plnotextových titulů s retrospektivou od r. 1999 z oblasti vzdělávání, psychologie, filozofie, lingvistiky, literatury, muzikologie, mediálních studií, managementu, historie, etnografie, religionistiky, archeologie, tituly z oblasti sociálních věd aj.

Seznam titulů

Stránky řešitele projektu programu LR: hss.zcu.cz

Přístup do databáze: online.sagepub.com


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018

facebook
instagram
rss
social hub