OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Katalog a databáze > E-zdroje

Ostravská univerzita

CEEAS (Central & Eastern European Academic Source)

Multidisciplinární vícejazyčná databáze plnotextových dokumentů věnovaných všem aspektům středoevropských a východoevropských zemí. Obsahuje více než 375 plnotextových publikací z mnoha akademických oborů, např. obchodu a ekonomiky, lékařské vědy, politologie, práva, knihovnictví a informační vědy, literatury, lingvistiky, historie a sociologie, které jsou věnovány tomuto zeměpisnému regionu. Tato databáze je jednou týdně aktualizována pomocí systému EBSCOhost.

Databáze byla zakoupena v rámci projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230), který je spolufinancovaný z OP VaVpI.

Stránky projektu SCI-INFO

Přístup do databáze: search.ebscohost.com


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2018

facebook
instagram
rss
social hub