Otevřený přístup (Open Access)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Otevřený přístup (Open Access) = otevřený přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu.

Co otevřený přístup přináší?

  • vyšší dostupnost vědeckých výstupů zdarma a odkudkoliv
  • vyšší citovanost
  • zviditelnění a zvýšení prestiže vědce či instituce
  • rychlejší výměnu odborných informací
  • eliminaci plagiátorství

Více informací:

Kde nepublikovat

Základní dokumenty:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022