OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Univerzitní knihovna > Naše služby > Výpůjční služby

Výpůjční služby

Chci si půjčit knihu

Dokumenty si vyhledejte v katalogu Univerzitní knihovny, který je dostupný na Internetu a také na počítačích v půjčovně.

Dokumenty s umístěním Půjčovna si objednejte online ze skladu. Přihlaste se svým studijním číslem (studenti OU), Novell přihlašovacím jménem (zaměstnanci OU) nebo číslem průkazu do knihovny (veřejnost) do katalogu. Po vyhledání dokumentu klikněte na tlačítko Objednat a na další stránce svůj požadavek potvrďte. Stav svých požadavků, výpůjček atd. sledujte online ve svém čtenářském kontě v katalogu - volbou „Moje konto“ v horním menu. Dokumenty budou pro vás připraveny v půjčovně, vyzvedněte si je do 7 pracovních dnů (nutno předložit svou identifikační kartu/průkaz).

Pokud je dokument vypůjčen (stav „Půjčeno do“), můžete provést rezervaci stejným způsobem jako objednávku volného dokumentu. Jakmile bude dokument vrácen a nebudou na něj podány jiné rezervace před vámi, obdržíte e-mailem oznámení o připravení dokumentu k vypůjčení na vaše jméno. Poté si jej vyzvedněte do 7 pracovních dnů.

Vypůjčení objednaných dokumentů provádějte osobně. Pouze v naléhavých případech, kdy si nemůžete přijít oznámené výpůjčky vyzvednout (nemoc, odcestování apod.), pověřte jako zmocnitel převzetím dokumentů jinou osobu - pokyny, plná moc.

Chci si prodloužit knihu

Pokud na vámi půjčený dokument není zadána žádná rezervace jiným čtenářem nebo jste nepřesáhli povolený počet prodloužení (max. 3x), můžete si sami výpůjčku z půjčovny prodloužit prostřednictvím menu „Moje konto“, tlačítko „Prodloužit vše“ nebo „Prodloužit vybrané“.

Chci vrátit knihu

  1. osobně – podle toho, odkud máte knihu půjčenou, z půjčovny v půjčovně, ze studovny v konkrétní studovně. Knihu může vrátit kdokoliv, nejen uživatel, který si knihy vypůjčil.
  2. do Biblioboxu – snadné vrácení knih výpůjčených z půjčovny zejména mimo otevírací dobu Univerzitní knihovny. Bibliobox je umístěn před vchodem do budovy Univerzitní knihovny na ul. Bráfova 3. Celý proces vrácení je snadný a rychlý, knihy vhodíte do označeného otvoru v Biblioboxu (velikost vhozu 35x10 cm). Knihy vracejte do Biblioboxu po jedné, vkládejte hřbetem napřed. Bibliobox je odolný proti vlhkosti a vhozené dokumenty jsou dobře chráněny před poškozením. Pracovníci knihovny vyzvednou knihy a výpůjčku z vašeho čtenářského konta odečtou nejpozději následující pracovní den. Kontrolu si následně proveďte v katalogu ve svém čtenářském kontě. U zbývajících nevrácených knih se výpůjční doba automaticky neprodlužuje. Stávající sankční poplatky zůstávají beze změny a jste povinni je uhradit při nejbližší návštěvě v půjčovně, případně ve fakultních studovnách. Nebudou-li poplatky uhrazeny do 1 měsíce od vrácení, budete e-mailem vyzváni k vyřešení této záležitosti.
  3. přes knihobox - rychlé a pohodlné vrácení knihy z půjčovny ve vybrané studovně. Potřebujete vrátit knihu půjčenou z půjčovny a nemáte čas zajít do knihovny? Knihy můžete vrátit v těchto fakultních studovnách: Knihy jsou odepsány z vašeho čtenářského konta ihned po vrácení ve studovně. Využijte pohodlného vrácení knih. Šetřete svůj čas.
  4. poštou na adresu: Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Bráfova 3, 701 03 Ostrava. Po obdržení knihy Vám zašleme emailovou zprávu.

Lhůty a poplatky

facebook
instagram
google+
rss
social hub